Adinvest Facebook Social widget area

(v hibridni oz. on-line izvedbi, 9. – 11. november 2021)

Za vse Evropejce je pomembno, da si Evropska unija kot celota in njene članice – torej tudi Slovenija – prizadevajo za poglabljanje Evropskega raziskovalnega prostora. V poglabljanje pa je vključeno več pomembnih področij, ki predvidevajo skrb za močnejšo prisotnost in s tem vlogo znanosti v izobraževalnih procesih; spoznavanje in osvajanje znanj, veščin in tehnik raziskovalnega procesa za čim bolj zgodnjo vlogo mladih ljudi v okviru prosto časovnih aktivnosti, skrb za dvostranski dialog med poklicnimi raziskovalci in splošno javnostjo (komuniciranje znanosti, ozaveščanje in izboljšanje stopnje znanstvene pismenosti ter kulture). Dalje pa tudi zagotavljanje znanosti, ukvarjanja z njo s strani žensk ter skrb za mlade talente, ki jih potrebuje znanstvena skupnost na nacionalnih in EU nivoju.

Poglabljanje Evropskega raziskovalnega prostora je že jeseni 2020 postalo močan navdih, da smo se v SZF odločili v drugi polovici leta 2021, konkretno med 9. in 11. novembrom, pripraviti posebno počastitev tako slovenskega predsedovanja Svetu EU, kakor tudi 30 let neodvisne in samostojne Slovenske države, 25 let sodelovanja Slovencev s Škoti in ostalimi Britanci na področju organiziranja festivalov znanosti, še zlasti z izmenjavo odličnih popularizatorjev ter prvih 20 let evropskega združenja za vključevanje državljanov v znanstveno-raziskovalne procese, European Science Engagement Association, EUSEA.
Odločili smo se za alternativno obliko (vse)evropske večdnevne prireditve, ki naj bi dala nastavke, ki bodo dejansko omogočili poglabljanje Evropskega raziskovalnega prostora.

Glavne vsebine bodo zlasti: Vloga znanosti danes (razumeti znanost, prispevek znanosti k razvoju evropske kulture in civilizacije, mladi navdušenci za znanost); Percepcija znanosti, tehnologij in inovacij pri Evropejcih ter znanstvene, tehnološke in inovacijske vsebine v sodobni literarni umetnosti ter v medijih.

PROGRAM FESTIVALA
IZJAVA
STATEMENT

Evropski festival znanosti lahko spremljate na YouTube kanalu The European Science Festival