Adinvest Facebook Social widget area

Leto 2021

SZF je posredovala nj. eksc. gospe Mariyi Gabriel, evropski komisarki za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, pobudo za prevzem pokroviteljstva nad Evropskim festivalom znanosti, ki bo potekal od 9. do 11. novembra 2021.

Pisarna SZF je posredovala članicam in članom Sveta ustanove sklepe konstitutivne korespondenčne seje organa, ki je potekala med 18. in 24. junijem 2021. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno in se nanašajo na izvolitev vodstva Sveta ustanove, soglasja k letnemu poročilu 2019 in 2020 ter k strateškemu načrtu programa SZF v obdobju 2021-2025.

Dr. Zarja Muršič, sodelavka COVID-19 Sledilnik-a, je bila s strani SZF nominirana za slovensko otvoriteljico 31st Orkney International Science Festival-a dne 2. septembra 2021.

V drugi polovici meseca junija 2021 je število novih dnevnih okužb in hospitaliziranih zaradi koronavirusa toliko padlo, da je bila uradno preklicana epidemija SARS-CoV-2, in SZF je ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih in političnih ukrepov priredila v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani slavnostno akademijo zahvalnega dneva s podelitvijo priznanj Prometej znanosti zvestim donatorjem ter odličnim komunikatorjem znanosti, ter razglasila častnega nosilca naziva Komunikator znanosti leta 2020 ter nosilko plakete prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer za odlično uvajanje otrok v raziskovalno delovanje.

Na daljavo se je sestal Znanstveni odbor, v živo pa Gospodarski odbor Evropskega festivala znanosti.

Na pobudo SZF so se v Ljubljani sestali predstavniki štirih fundacij – članic Združenja slovenskih ustanov ter dogovorili jesenski pristop k oživitvi Združenja.

SZF je po predsedniku uprave sodelovala v pripravah in izvedbi posebne televizijske oddaje RTV Slovenija o znanstvenih dosežkih in širši problematiki znanosti, pripravljeni kot sestavni del proslavitve prvih treh desetletij samostojne in neodvisne Republike Slovenije.

Predsednik uprave SZF je podpisal pogodbe o štipendiranju 10 slovenskih mladih intelektualcev v okviru Svetovnega laboratorija Svetovne federacije znanstvenikov iz Ženeve.

Predsednik uprave SZF je podpisal pogodbo o pristopu ustanove k omrežju Knowledge Economy Network (KEN). Polnopravno članstvo bo začelo veljati po nakazilu članarine za poslovno leto 2021.

Predsednik uprave SZF je poslal visoki predstavnici Polar Educators International (PEI) predlog nacionalnega modela pristopanja in sodelovanja. SZF je še zlasti zainteresirana za dotok in distribucijo informacij o podnebnih spremembah v polarnih področjih planeta, v prvi vrsti slovenskim raziskovalcem, učiteljem, študentom, dijakom ter novinarjem.

SZF je začela z distribucijo žepnice o dosedaj največjem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu (1835-1893). V okviru prve akcije so jo prejeli predstavniki soustanoviteljev v Svetu ustanove ter v Znanstvenem svetu.

SZF je aktivirala priprave na Evropski festival znanosti tako v državi, kakor v vseevropskem prostoru in sicer fazo pridobivanja izvajalcev festivalskih dogodkov.

Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je obvestil SZF o odločitvi, da podpre priprave in izvedbo 27. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo (28. – 30. september 2021).

SZF je sprejel sklepe o prejemnikih priznanj za podpore in komuniciranje znanosti v letu 2020. Odločitev o slovesni vročitvi pa je SZF preložila na čas po uradnem zaključku epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji.

Dne 5. januarja 2020 je SZF aktivirala drugo fazo procesov izbora nosilke oz. nosilca častnega naziva Komunikator-ica znanosti leta 2020. Izbor je potekal med tremi (3) finalisti, ki so jih člani komisije določili do 29. decembra 2020 na osnovi utemeljitev s strani predlagateljev.

Leto 2020

SZF je dne 23. decembra 2020 posredovala na sedež Svetovne federacije znanstvenikov predlog 11 slovenskih nominirancev za štipendijo Svetovnega laboratorija v poslovnem letu 2021.

SZF je v začetku decembra 2020 aktivirala tradicionalno akcijo zbiranja denarnih sredstev za delovanje podprogramov ustanove v poslovnem letu 2021. K donacijskem in (ali) sponzorskem sodelovanju je povabila zveste podpornike programa SZF med gospodarskimi organizacijami in posamezniki. (Zaključek akcije: 15. januar 2021).

V organizaciji SZF in v sodelovanju s strokovnimi partnerji iz domovine ter sveta je potekal ob tehnični podpori Videokonferenčnega centra Instituta »Jožef Stefan« iz Ljubljane in pod koordinacijo Andraža Ivška on-line 26. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Znanost in tehnologija pred izzivi časa. Častna pokroviteljica je bila mag. Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka, sodelovali pa so odlični komunikatorji znanosti iz Italije, Belgije, Irske, Velike Birtanije, ZDA, Mehike in Slovenije.

SZF je v mesecu novembru 2020 organizirala pogovore o potencialnem sodelovanju v poslovnem letu 2021 z visokimi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (gospod Gašper Dovžan, državni sekretar) ter Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in posvetu (gospa dr. Helena Jaklitsch, ministrica).

Začel je veljati sklep upravnega odbora sklada Pro Natura o podaljšanju trajanja javnega razpisa o zbiranju kandidatur za plaketo prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer (1926-2020) do vključno 15. oktobra 2020.

SZF je poslala Evropskemu fundacijskemu centru (European Foundation Centre) v Bruselj poročilo o pravnem in davčnem okolju za delovanje fundacij v Republiki Sloveniji.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je priredil tradicionalno letno delovno kosilo za novinarje, ki poročajo o dogajanjih in dosežkih na področju znanosti.

Programsko-organizacijski odbor 26. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo je sprejel sklep, da se festival izpelje v hibridni izvedbi 10. in 11. novembra 2020.

V 93. letu življenja je preminila prof. dr. Aleksandra Kornhauser-Frazer, pobudnica in soustanoviteljica Sklada Pro Natura, ki od leta 2017 deluje v okviru SZF.

V prostorih SZF v Ljubljani sta dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, in Rok Capuder, direktor Zavoda 404, podpisala Dogovor o sodelovanju na področju komuniciranja znanosti.

SZF je organizirala slavnostno akademijo zahvalnega dneva podpornikom in komunikatorjem znanosti za leto 2019. Gostitelj akademije je bil Državni svet Republike Slovenije.

Leto 2019

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je podelil častni naziv zaslužni profesor med drugim tudi nekdanjim in sedanjim članom organov SZF-akademiku prof. dr. Petru Fajfarju in prof. dr. Martinu Čopiču ter festivalskemu izvajalcu prof. dr. Ivanu Lebanu.

Na povabilo prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani, se je dr. Edvard Kobal udeležil slavnostne seje senata in nato še slavnostne akademije ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je obiskal sedež Vlade Republike Slovenije, kjer ga je sprejel gospod Marjan Šarec, premier.
Sogovornika sta obravnavala položaj znanosti v Sloveniji ter komplementarno vlogo SZF. Dr. Kobal je premieru kot najvišjemu predstavniku soustanoviteljice SZF izročil Zahvalno listino za sodelovanje v prvem 25-letnem ciklu poslanstva ustanove.

V Kopru je potekala slovesna umestitev nove rektorice Univerze na Primorskem, matematičarke prof. dr. Klavdije Kutnar. V imenu SZF se je slovesnosti udeležil dr. Edvard Kobal.

V ZDA je preminil prof. dr. Anton Mavretič, mikroelektronik, sodelavec v ameriškem vesoljskem programu, soustanovitelj in donator Sklada Hermana Potočnika-Noordunga pri SZF ter izvajalec dogodkov na slovenskem festivalu znanosti.

Na Škotskem (otok Skye) je preminil prof. dr. John Campbell Brown, 10. kraljevi astronom za Škotsko, in izvajalce dogodkov na slovenskem festivalu znanosti.

Ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, so soustanovitelji SZF- Lek d.d, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, ter SZF pripravili v farmacevtski družbi Lek v Ljubljani prireditev Dan slovenskih raziskovalcev, namenjeno tesnejšemu povezovanju mlajših generacij slovenskih raziskovalnih ustvarjalcev.

V prostorih Inštituta »Jožef Stefan« v Ljubljani je potekala jubilejna 10. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz domovine in sveta, tudi ob sodelovanju SZF.

Na povabilo izvajalca festivalskega dogodka o izginjanju ledu (Zbogom, led) prof. dr. Petra Wadhamsa z Univesity of Cambridge, Združeno kraljestvo, sta se dr. Edvard Kobal in Andraž Ivšek kot predstavnika slovenskega festivala znanosti in SZF v Trstu udeležila 8. tržaškega festivala znanosti, Trieste Next.

V Ljubljani je v organizaciji SZF potekal pod častnim pokroviteljstvom prof. dr. Marije Strojnik, vrhunske fizičarke, delujoče v Mehiki, jubilejni 25. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Ko znanost postane moja strast.
26. septembra je dr. Edvard Kobal na zaključnem dogodku festivala v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice slovesno razglasil podpis memoranduma o sodelovanju s Space Generation Advisory Council-om.

SZF je v okviru partnerskega sodelovanja z Orkney International Science Festival v Kirkwallu na Škotskem organizirala tradicionalno odpravo z namenom aktivnega sodelovanja na letnem mednarodnem festivalu znanosti, posvečenemu v 2019, Mednarodnemu letu periodnega sistema kemijskih elementov. Dr. Edvard Kobal je skupaj s škotskimi tehniškimi strokovnjaki predstavil lastnosti in uporabo nekaterih gospodarsko pomembnih kemijskih elementov (vodik, litij).

SAZU in SZF sta aktivirala priprave na 4. letno srečanje članstva SAZU z mladimi. Izbrana je bila tema Prihodnost Evrope. Vsebino prireditve, ki bo izvedena v sredini marca 2020 bodo pripravili člani in članice prvega razreda SAZU (za zgodovinske in družbene vede) ob sodelovanju Predstavništva evropskih institucij v Sloveniji.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je priredil v Ljubljani delovno kosilo za novinarje, ki delujejo na področju informiranja in komuniciranja o znanosti. Prisotni so sprejeli okvirni program aktivnosti do konca poslovnega leta 2019.

V prostorih SZF se je sestal Znanstveni svet z mandatom 2019-2024. Izvolili so vodstvo-predsedniško vlogo bo tudi v tem mandatu opravljal prof. dr. Peter Raspor podpredsedniško pa prof. dr. Irena Lazar (Univerza na Primorskem).
V nadaljevanju zasedanja so članice in člani razpravljali o usmeritvah, dosedanjih dosežkih ter o dograjevanju znanstvene politike ustanove v zvezi s skrbjo ustanove za razvoj in uveljavljanje študentov, zlasti doktorskih, ter mladih doktorjev znanosti, in o pospeševanju komuniciranja znanosti na Slovenskem.

V Ljubljani je SZF pripravila ob 25. obletnici ustanovitve slavnostno akademijo. Slavnostni nagovor v imenu najvišjih državnih organov je imel gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije; slavnostno predavanje pa je pripadlo prof. dr. Marku Topiču, štipendistu prve generacije beneficiarjev ustanove.
Vodstvo SZF je na akademiji podelilo jubilejne zahvalne listine visokin predstavnikom zgodovinskih in naknadnih soustanoviteljev ustanove, večjim podpornikom ter zaslužnim posameznikom-med njimi vsem predsednikom Sveta ustanove, Znanstvenega sveta in uprave.

Ob srebrnem jubileju SZF se je časnik Delo, soustanovitelj ustanove odločil, da pripravi in objavi intervju z dr. Edvardom Kobalom, predsednikom uprave ustanove. Intervju je nato izšel na straneh o znanosti v časniku dne 6. junija 2019.

Na letnem zasedanju Sveta ustanove SZF so visoki predstavniki soustanoviteljev namesto dosedanjega predsednika Sveta ustanove izr. prof. dr. Zdenka Časarja imenovali novega izmed dosedanjih podpredsednikov in sicer prof. dr. Matjaža Krajnca (Univerza v Ljubljani) z mandatom do 25. maja 2020.
Svet ustanove je po razpravah izdal soglasje k Letnemu poročilu SZF 2018 ter k programu in finančnemu načrtu SZF za poslovno leto 2019.

Vodstvo SZF se je na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležilo 2. dnevov Južne Amerike in Karibov glede znanstvenega sodelovanja.

Na povabilo prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (soustanoviteljice SZF) se je dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF udeležil predstavitve finalistov za rektorjevo nagrado za naj inovacijo ter same podelitve nagrade.

SZF je v svojih prostorih v Ljubljani organizirala slovesni podpis pogodb z novo generacijo slovenskih štipendistov Svetovnega laboratorija v okviru Svetovne federacije znanstvenikov iz Ženeve. Pogodbe so podpisali 4 doktorski študenti (Anamarija Jagodič, Meta Sterniša, Davor Kržišnik, Blaž Kogovšek) ter 4 mladi doktorji znanosti (dr. Sara Drvarič Talian, dr. Franja Prosenc, dr. Nejc Bezak, dr. Robert Šket).
Beneficiarji so mladi raziskovalci na Univerzi v Ljubljani (5), na Kemijskem inštitutu (1), na Inštitutu za raziskave Krasa ZRC SAZU (1) ter v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani (1).

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave in delegat SZF za letno generalno skupščino European Science Engagement Association (EUSEA), se je na Dunaju udeležil omenjene skupščine vseevropskega združenja organizatorjev znanstvenih dogodkov, katerega zgodovinska soustanoviteljica je SZF. V ospredju zasedanja je bilo razpravljanje o učinkovitih načinih in modelih komuniciranja znanosti s splošno javnostjo.

V okviru širitve sodelovanja SZF z najpomembnejšimi nacionalnimi organizacijami v drugem 25-letnem ciklu poslanstva ustanove na Slovenskem, je dr. Edvard Kobal, predsednik uprave, obiskal Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani ter se z gospo Martino Rozman Salobir, ravnateljico, dogovoarjal o vzpostavitvi strokovnega sodelovanje pri komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi v okviru danosti institucij. Sodelovanje bo aktivirano na 25. slovenskem festivalu znanosti v mesecu septembru 2019.

V okviru letnega posvetovanja z visokimi predstavniki soustanoviteljice SZF, farmacevtske družbe Lek, d.d., članice skupine Sandoz, je bil sprejet sklep, da Lek, SZF ter nekatere članice Univerze v Ljubljani in Kemijski inštitut soorganizirajo ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, poseben dogodek, Dan za raziskovalce z namenom predstavitve odličnih znanstvenih dosežkov kot motivov za intenzivno (advanced research) znanstveno sodelovanje akademske sfere z gospodarsko. Dogodek bo eden izmed dogodkov progama proslavljanja 25. obletnice ustanovitve SZF.

Vodstvo sklada Pro Natura, ki deluje pod okriljem SZF, se je sestalo s pobudnico in soustanoviteljico prof. dr. Aleksandro Kornhauser-Frazer na Polici nad Grosupljem ter razpravljalo o izvajanju poslanstva po prenosu sklada iz Zvezne republike Nemčije v Slovenijo.

Pod častnim pokroviteljstvom SZF je bila na Osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu na Dolenjskem slovesno odprta razstava o raziskovalnem delovanju misionarja dr. Ignacija Knobleharja (1819-1858) v Egiptu.

Sedež SZF je obiskala delegacija Pekinškega združenja za znanost in tehnologijo ter se s predstavniki ustanove in slovenske veje evropsekga gibanja Znanost na odru dogovarjala o sodelovanju na področju komuniciranja znanosti ter skrbi za mlade talente.

Na povabilo prof. dr. Jadrana Lenarčiča, dirktorja Instituta »Jožef Stefan« iz Ljubljane, se je dr. Edvard Kobal udeležil slavnostne akademije v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na povabilo prof. dr. Dragana Marušiča, rektorja Univerze na Primorskem, se je dr. Edvard Kobal udeležil slavnostne akademije v Kopru v okviru Tedna te univerze.

Tretje letno srečanje članstva SAZU (10 članov iz več akademijskih razredov) z dijaki in njihovimi profesorji je potekalo v »režiji« 3. akademijskega razreda za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede pod vodstvom prof. dr. Petra Križana, izrednega člana SAZU (FMF, UL in IJS). Skupaj s sodelavci na fakulteti in Inštitutu »Jožef Stefan« (prof. dr. Marko Munič, izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, dr. Andrej Gorišek, dr. Rok Pestotnik) ter predavateljem iz CERN-a v Ženevi, dr. Christophom Schaeferjem, so pripravili odličen program vpogleda in razumevanja fizike osnovnih delcev. Dogodek na SAZU ter na FMF Univerze v Ljubljani je imel 104 udeležence.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, in prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta, sta bila govorca na okrogli mizi o odnosih in razmerjih med znanstvenoraziskovalno ter umetniško ustvarjalnostjo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki jo je vodil prof. dr. Bogomir Kovač.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je sprejel odločbo o razširitvi dosedanjega sklada dvojčka Svetovne federacije znanstvenikov z novo postavko neodvisnih denarnih podpor slovenskim doktorskim študentom in mladim doktorjem znanosti, ki raziskovalno delujejo na področjih še nerazvitih znasntvenih disciplin ter s tem utemeljil razširjen Jubilejni sklad SZF prav v tednu, v katerem je minilo polnih 25 let od slovesnega podpisa pisma o nameri, da se ustanovi SZF.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je podpisal s SAZU pogodbo o pripravi in izvedbi 3. letnega srečanja članstva SAZU z mladimi na temo Fizika osnovnih delcev, dogodek, ki bo potekal 14. marca 2019, na letošnji Evropski dan znanosti za mlade.

Minister v slovenski vladi, pristojen za področje znanosti, prof. dr. Jernej Pikalo je skupaj s svojimi sodelavci sprejel celotno tričlansko upravo SZF (dr. Edvard Kobal, izr. prof. dr. Zdenko Časar, prof. dr. Peter Raspor). Udeleženci sestanka so obravnavali program najpomembnejših aktivnosti jubilejnega leta SZF ter iskali področja za utrjevanje sodelovanja. Obisk pri g. ministru je bil prvi posvetovalni obisk vodstva SZF pri visokih predstavnikih soustanoviteljev v letu 2019. V marcu in aprilu 2019 bo vodstvo SZF obiskalo ostale predstavnike soustanoviteljev.

SZF je poslala prof. dr. Antoninu Zichichiju, predsedniku Svetovne federacije znanstvenikov, v Ženevo 8 nominacij za uvrstitev doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti v novo generacijo slovenskih štipendistov Svetovnega laboratorija.

Na Slavnostni akademiji Zahvalnega dneva SZF je ustanova podelila priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo prof. dr. Maci Jogan, mag. Majdi Potrata, prof. dr. Marku Noču, doc. dr. Marijanu Peklaju ter prof. dr. Levu Kreftu.
Ostala priznanja za donatorstvo je prejelo še 17 posameznikov in 17 organizacij. SZF je na slovesnosti razglasila tudi 13 nosilcev priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju-Dragica Bošnjak ga je prejela za življenjsko delovanje na področju komuniciranja medicinskih in krasoslovnih dosežkov slovenskih raziskovalcev.
Častni naziv komunikator leta 2018 je prejel prof. dr. Tom Turk za izjemno zanimivo komuniciranje aktualnih problemov s polimernimi materiali, še zlasti o onesnaževanju morja z »mikroplastiko«.

Leto 2018

Na povabilo nj. eksc. gospe Sophie Honey, veleposlanice Združenega kraljestva in Severne Irske v Sloveniji, se je dr. Edvard Kobal udeležil posveta o slovensko-britanskem znanstvenem sodelovanju po brexitu.
Veleposlanica Sophie Honey je ob sodelovanju visokih predstvanikov Royal Society in Britanskega sveta ob rob posveta priredila kosilo v rezidenci ter nanj povabila poleg predstavnikov Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Instituta »Jožef Stefan« tudi dr. Edvarda Kobala v imenu SZF. Med kosilom so udeleženci izmenjali poglede na sodelovanje med državama po uveljavitvi brexita. Dr. Kobal je poudaril pomen sodelovanja na področju popularizacije/komunikacije znanosti ter izrazil upanje, da se bo ta razvijala še naprej v zadovoljstvo obeh držav neglede na (ne)uveljavitev brexita.

Na povabilo akademika prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU, so se dr. Edvard Kobal, mag. Nika Cebin in mag. Darja Silan pogovarjali o pokroviteljstvu SAZU nad aktivnostmi slovenske veje gibanja Znanost na odru. O pokroviteljstvu je nato odločal Izvršilni odbor predsedstva SAZU na 54.seji dne 10. decembra 2018 in pritrdil predsednikovem predlogu.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije je potekal prvi delovni sestanek v zvezi s programom dogodkov s katerimi bodo znanstvene in visokošolske ter kulturne organizacije v letu 2020 proslavile 100. obletnico rojstva dr. Branislave Sušnik, velike slovensko-paragvajske antropologinje. V imenu SZF se je delovnega sestanka udeležil dr. Edvard Kobal ter udeležence informiral o odločitvi SZF, da bo dr. Sušnikovo promovirala na 26. slovenskem festivalu znanosti jeseni leta 2020.

Dr. Edvard Kobal se je v Celju udeležil mini simpozija Nove paradigme znanosti ter kot vabljen predavatelj predstavil poglede SZF na nastajanje in uveljavljanje paradigem v znanosti.

SZF je v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije (Janez Podobnik) ter z Visokošolskim zavodom Fizioterapevtika (prof. dr. Peter Raspor) pripravil javni dogodek ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, konferenco o Znanosti za varovanje zdravja v okviru letošnjega sporočila ob 70. obletnici sprejema Splošne deklaracije o človekovih pravicah Znanost, moja pravica.
V okviru konference je dr. Edvard Kobal v uvodu nagovoril udeležence ter vodil medgeneracijski forum na osrednjo temo konference.

Akademik prof.dr. Alojz Kralj je v imenu svojih dveh hčerk in svojem imenu izročil dr. Edvardu Kobalu, predsedniku uprave SZF, štiri umetniška dela njegove pokojne žene Irine Rahovsky Kralj. Donirana dela so na osnovi določil v pogodbi o donaciji vključena v stalno umetniško zbirko SZF.

SZF je aktivirala zbiranje kandidatur za nacionalno pomembna priznanja na področju komuniciranja znanosti-za priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga ustanova podeljuje posameznikom, skupinam ter organizacijam od leta 2003 dalje, ter za častni naziv Komunikator-ica znanosti leta, ki ga ustanova podeljuje le posameznikom od leta 2013 dalje. S posebnim e-pismom je SZF povabila k nominiranju kandidatov nad 50 posameznikov, med njimi vse prejemnike priznanj in časti za leto 2017.

SZF bo kandidature zbirala do 30. novembra, nato pa jih bo predala v obravnavo evalvatorskim telesom za te namene pri ustanovi. Slovesna vročitev priznanj in časti bo potekala na akademiji Zahvalnega dneva januarja 2019.

V Ljubljani je potekal 24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Narava, človek in eksperimenti. Glavni soorganizatorji te največje nacionalne večdnevne prireditve na področju populariziranja znanosti s komuniciranjem ob poudarjenem eksperimentiranju so bili Univerza v Ljubljani, farmacevtska družba Lek in SZF; častni pokrovitelj pa prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. Mednarodno udeležbo izvajalcev zanimivih in aktualnih festivalskih dogodkov so zagotovile mednarodne partnerice SZF ter posamezni popularizatorji znanstvenih disciplin iz Avstrije, Zvezne republike Nemčije, Velike Britanije in ZDA.

Na 3. letnem srečanju slovenskih točk za nadarjene mlade ljudi Evropske mreže točk za nadarjene je SZF predstavila svoj program Treh obzorij razvoja nadarjenih v okviru podpornega okolja Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike.

V Kirkwallu in Stromnessu na Orkneyjskih otokih (Škotska/Velika Britanija) je potekal 28th Orkney International Science Festival. V izvedbi prireditve so sodelovali tudi trije člani odprave Orkney`2018-dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, ter dva študenta Univerze v Ljubljani, Tjaš Cvek in Nejc Planinšek. Odpravo je omogočila soustanoviteljica SZF, delniška družba BTC iz Ljubljane.

Zaslužni prof. dr. Alojz Kralj je SZF poklonil večje število perorisb in monografij pokojne žene, umetnice Irine Rahovsky Kralj.

Dr. Edvard Kobal je v imenu SZF ter v svojem imenu čestital prof. dr. Zdravku Kačiču ob izvolitvi za rektorja Univerze v Mariboru. Izrazil je tudi prepričanje, da se bodo odnosi med SZF in univerzo, ki je njegova soustanoviteljica, tudi v njegovem mandatu uspešno razvijali v dobro obeh institucij.

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič se je na čestitke že odzval. Čestitke je razumel tudi »kot pobudo in spodbudo za sodelovanje, česar se iskreno veseli (m)«.

Dr. Edvard Kobal je v imenu SZF in v svojem imenu čestital Alešu Mižigoju ob njegovem 90. rojstnem dnevu. Gospod Mižigoj je eden izmed najbolj darežljivih podpornikov programa SZF že polni dve desetletji. Pohvalil je njegovo zavedanje o osebni odgovornosti državljana do potreb, še zlasti glede osebnega ravoja mladih ljudi, ki čutijo v sebi potencial, da se uveljavijo v slovenski in evropski družbi kot prebojniki na strokovnih področjih ter v gospodarsvtu. Da sledijo njegovemu vzgledu prebojnika.

SZF je 28. junija aktivirala akcijo zbiranja denarnih sredstev za oblikovanje neodvisnih podpor tistim mladim raziskovalcem, ki želijo poslanstvo opravljati v dobro slovenske družbe in so že dosedaj dokazali svoj potencial z dosežki na raziskovalnem področju. V akcijo, ki bo potekala do 15. avgusta, so vključeni številni slovenski prijatelji-podporniki znanosti iz kluba, ki deluje kot »satelitska« organizacija že 20 let.

SZF je v prostorih na Štefanovi ulici 15 v Ljubljani gostila sestanek predstavnikov slovenskih ustanov. Sestanek je potekal v obliki posveta o krepitvi vloge in mesta ustanov v družbi na Slovenskem, o ozaveščanju državljanov o smiselnosti in potrebi uresničevanja osebne odgovornosti s pomočjo sodelovanja z izbranimi ustanovami ter o pravnem in davčnem okolju, ki je podlaga za optimalno delovanje ustanov, tako splošnokoristnih, kakor dobrodelnih.

Na 3. zasedanju Programsko-organizacijskega odbora 24. slovenskega festivala znanosti, ki ga je vodil prof. dr. Peter Raspor, predsednik odbora in Znanstvenega sveta SZF, je bil okvirni program festivala, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Fakulteti za farmacijo pod geslom Narava, človek in eksperimenti in s častnim pokroviteljstvom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani.

V času med 13. in 15. junijem 2018 je bil okvirni program festivala posredovan slovenskim osnovnim in srednjim šolam.

Na skupnem sestanku v prostorih SAZU v Ljubljani je bil sprejet sklep, da 3. letno srečanje članstva SAZU z mladimi marca 2019 (na Evropski dan znanosti za mlade) v soorganizaciji SAZU s SZF poteka na temo raziskav in pomena CERN-a v Ženevi.

Na zaključnem letnem dogodku ob Dnevu okolja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je dr. Edvardu Kobalu, predsedniku uprave in direktorju SZF, pripadla čast, da nagovori zbrane udeležence iz Slovenije in zamejstva.

SZF je donirala organizatorju, nacionalnemu gibanju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, knjige za najboljše mlade pisce esejev o pomenu vode za človeštvo; med letom (šolsko leto 2017/18) pa je imel dr. Edvard Kobal tri predavanja o mladih in znanosti na slovenskih srednjih šolah.

Dr. Kobal se je popoldne istega dne udeležil tudi osrednjega dogodka v Tednu Kemijskega inštituta s podelitvijo Preglovih nagrad inštituta ter štipendije iz sklada prof. dr. Janka Jamnika obetavni mladi raziskovalki.

Na povabilo delniške družbe Lek iz Ljubljane, člana skupine Sandoz, se je dr. Edvard Kobal udeležil otvoritvenega dela letošnjega regionalnega bio kampa.

SZF je pripravila v Ljubljani slovesen podpis ustanovitvenega akta za sklad Japonska med nami pobudnika, zaslužnega profesorja dr. Andreja Bekeša. Ustanovitveni akt sta podpisala prof. dr. Bekeš in v imenu SZF dr. Edvard Kobal, predsednik uprave in direktor, v navzočnosti nj. eksc. gospoda Keiji-ja Fukude, veleposlanika Japonske v Sloveniji ter drugih visokih gostov iz sveta znanosti in diplomacije.

Več o tem

V prostorih soustanoviteljice SZF, delniške družbe Krka iz Novega mesta, se je v Ljubljani začela 10. konferenca slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. Otvoritvenga dela se je na povabilo dr. Borisa Pleskoviča, predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, udeležil dr. Edvard Kobal.

V Ljubljani je v prostorih SZF potekalo letno zasedanje Sveta ustanove. Potekalo je v obliki izvolitve izr.prof. dr. Zdenka Časarja (Lek, d.d.) za predsednika Sveta ustanove in prof. dr. Matjaža Krajnca (Univerza v Ljubljani) za podpredsenika ter dr. Edvarda Kobala za predsednika uprave SZF. Na zasedanju so predstavniki soustanoviteljev SZF dali soglasje k Letnemu pročilu 2017 ter k programu in finančnemu načrtu za leto 2018.

V prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani je v soorganizaciji SZF potekal drugi del seminarja za učitelje naravoslovnih predmetov na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Namen seminarja je bil spodbujanje učiteljev za eksperimentalno delovanje v okviru slovenske veje evropskega gibanja Znanost na odru ter v okviru bienalnega evropskega festivala.

SZF je v zvezi s temi aktivnostmi že leta 2011 sprejela vlogo botre (finančna podpora v obliki plačila letnih članarin) ter promotorice gibanja.

Dr. Edvard Kobal, direktor SZF, je obiskal Kemijski inštitut v Ljubljani, kjer se je z raziskovalci Laboratorija za prehransko kemijo pogovarjal o sodelovanju na 24. slovenskem festivalu znanosti. Srečal pa se je tudi s prof. dr. Gregorjem Anderluhom, direktorjem inštituta.

Prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta ustanove SZF, dr. Miha Kos in Ustanova Hiša eksperimentov, katere soustanoviteljica je SZF, ter akademik arhitekt Stanislav J. Kristl, zvesti donator ustanove, so prejeli državna odlikovanja za zasluge na strokovnih/znanstvenih podorčjih dolgoletnega delovanja.

Dr. Edvard Kobal v imenu SZF in prof. dr. Vesna Ferk Savec v imenu Centra KemikUm sta v Ljubljani podpisala dogovor o sodelovanju na področju promocije in pospeševanja eksperimentalnega delovanja mladih učečih se ljudi ter njihovih učiteljev.

SZF je skupaj z Ustanovo dr. Antona Trstenjaka, Ustanovo Imago Sloveniae – Podoba Slovenije in Državnim svetom RS soorganizirala posvet o prispevku fundacij k razvoju Slovenije.

Dr. Edvardu Kobalu je pripadla čast, da je predstavil modele fundacij v Evropi ter razvil model, ki bo najbolj uspešen v bližnji prihodnosti.

Na prvi seji se je sestal Programsko-organizacijski odbor 24. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo Narava, človek in eksperimenti.

V Ljubljani je SZF organizirala posvetovanje predstavnikov soustanoviteljev ustanove o prednostnih aktivnostih v obdobju 2018-2020. Delo je potekalo v petih delovnih skupinah. Zaključki dela skupin bodo predstavljeni na letnem zasedanju Sveta ustanove SZF, predvidoma maja 2018.

SZF je v partnerskem sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) pripravila (soorganizirala) drugo letno srečanje članic in članov SAZU z mladimi in sicer na temo Slovenski jezik v gibanju prav na letošnji Evropski dan znanosti za mlade.

Vsebino in izvajalce je letos izbral drugi akademijski razred, ki povezuje vrhunske slovenske znanstvenike s področja filoloških in literarnih ved.

Letnega srečanja se je udeležilo okoli 70 vedoželjnih mladih in tudi starejših ljudi iz 10 slovenskih gimnazij, z Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence iz Celovca ter članice in člani SAZU.

Zaslužni prof. dr. Andrej Bekeš, pobudnik ustanovitve posebnega sklada, in dr. Edvard Kobal, direktor SZF, sta v prostorih ustanove slovesno podpisala pismo o nameri, da se ustanovi sklad Japonska med nami, ki bo pospeševal vključevanje japonskih strokovnjakov v slovenska raziskovalna jedra, še zlasti na področju humanističnih in družboslovnih ved.

V partnerskem sodelovanju s CentromKemikUm Pedagoške fakultete ter  s slovensko vejo evropskega gibanja Znanost na odru je SZF soorganizirala prvi del seminarja za učitelje naravoslovnih predmetov o znanosti in umetnosti načrtovanja in izvajanja eksperimentov.

V gradu Bistra pri Vrhniki so odprli razstavo Znanje brez meja, ki bo odprta za javnost do vključno rojstnega dneva dr. Franceta Prešerna, do 3. decembra.

Pri pripravi je sodelovala tudi SZF in sicer s predstavitvijo prof. dr. Friderika Pregla, prejemnika Nobelove nagrade za kemijo (1923) ter ameriške astronavtke slovensko-indijskega rodu, Sunite L. Williams.

Obisk Danijela Božiča, glavnega tajnika Univerze na Primorskem, na SZF je predstavljal začetek pomembne nove faze dviga odnosov med SZF in soustanoviteljico.

Državni svet RS je organiziral posvet o predlogu novega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

V razpravi je dr. Edvard Kobal izpostavil, da se besedilo zakona ne ukvarja z ureditvijo odnosa ministrstva, ki je pristojno za znanost s SZF, čeprav je to zadeva, ki jo naj Vlada RS kot soustanoviteljica ustanove uredi prav v okviru tega zakona.

Dr. Edvard Kobal je v Mariboru obiskal dve srednji šoli ter Višjo strokovno šolo za les in oblikovanje ter predaval dijakom in študentom o mladih, ki želijo vstopiti v svet znanosti in raziskovanja.

SZF je 22. januarja 2018 organizirala tradicionalno slavnostno akademijo, Zahvalni dan SZF donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti, in sicer za leto 2017.

Najvišje priznanje SZF je bilo podeljeno prof. dr. Antoninu Zichichiju, predsedniku Svetovne federacije znanstvenikov s sedežem v Ženevi, in sicer za 15-letno neprekinjeno štipendiranje slovenskih doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti, ki delujejo na področju planetranih izzivov v okviru Svetovnega laboratorija.

Prof. dr. Marija Strojnik Scholl z univerze v Guadalajari v Mehiki je bila razglašena za zvezdo 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti, Silvestra Rogelj Petrič, specializirana novinarka za znanost in podnebne spremembe pri časniku Delo, pa je prejela častni naziv Komunikatorice znanosti leta 2017 za skupino člankov o Nobelovih nagradah in nagrajencih.

Dr. Edvard Kobal je na slavnostni akademiji podelil tudi priznanja vzornim donatorjem ter odličnim komunikatorjem znanosti.