Adinvest Facebook Social widget area

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF)

Prisrčno pozdravljeni na spletni strani Slovenske znanstvene fundacije (SZF)! Veseli nas, da ste se odločili, da nas na ta način obiščete, navežete kontakt z nami, nam pomagate s svojo podporo ali izrazite željo glede ustanovitve svojega sklada podpor izbrani ciljni skupini pod okriljem SZF.

SZF je največja slovenska ustanova neodvisnega podpiranja znanosti. Neodvisnost podpor omogočajo zlasti donacije posameznikov in gospodarskih družb, dotacije institucij znanja ter druge oblike podpiranja ustanove, ki je oseba zasebnega prava, a s splošnokoristnim namenom.

SZF ima svoje prostore na Štefanovi ulici 15 v Ljubljani, v ožjem centru slovenske prestolnice. Ponosni smo, da so prostori na ulici, ki je poimenovana po velikem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu (1835-1893), med drugim avtorjem zakona o sevanju črnega telesa (objavljenim leta 1879). Ob stavbi, v kateri ima SZF svoje prostore je tudi plošča, na kateri je zapisana enačba, da je gostota energijskega toka, ki ga seva črno telo, sorazmerna s četrto potenco temperature.

POSLANSTVO

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je osrednja slovenska ustanova zasebnega prava na področju pospeševanja in promocije znanosti.

Preberite več

CILJI

Doseganje boljšega razumevanja razvojne vloge znanosti v družbi ter višje znanstvene pismenosti državljank in državljanov Republike Slovenije.

Preberite več

VREDNOTE

Neodvisnost in samostojnost

SZF je neodvisna in samostojna pri pospeševanju in promoviranju znanosti.

Preberite več

Slovenska znanstvena fundacija vas vabi, da dogajanja v raziskovalni dejavnosti ne le opazujete, ampak v njih tudi sodelujete kot uporabniki dosežkov, partnerji, pokrovitelji ali kot podporniki.

Zadnje objave:

3005, 2023

Prometeji znanosti in komunikatorica znanosti leta 2022

Slovenska znanstvena fundacija je na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva donatorjem in komunikatorjem znanosti vročila 17 priznanj Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, slovesno razglasila prof. dr. Sašo Novak Krmpotič za komunikatorico znanosti leta 2022 ter vročila 5 priznanj Prometej znanosti za vzorno donatorstvo.
Slavnostne akademije v Prešernovi dvorani se je udeležilo okoli 100 ljudi, med njimi je bil tudi prof. dr. Darjo Felda, minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje.

2504, 2023

Nova generacija slovenskih štipendistov Svetovnega laboratorija pri Svetovni federaciji znanstvenikov

V Ljubljani je potekalo slovesno podpisovanje pogodb z desetimi slovenskimi štipendisti Svetovnega laboratorija pri Svetovni federaciji znanstvenikov. Štirje podpisniki pogodb so že dosegli akademski naziv ''doktor/doktorica znanosti'', šest pa jih ima status doktorskega študenta/študentke. Štipendiranje bo potekalo med aprilom 2023 in marcem 2024 (12 mesecev).

Skladi s posebnimi poslanstvi

Slovenski znanstveni fundaciji je v posebno čast in zadovoljstvo, da ji zaupajo številni posamezniki iz domovine in sveta, gospodarske družbe in inštitucije znanja. Še zlasti je Slovenski znanstveni fundaciji v ponos, da v letu 2018 pod njenim okriljem delujejo že trije skladi s posebnimi poslanstvi. Pobudniki in hkrati (so)ustanovitelji so štiri vplivne in znane osebe-japonski poslovnež in filantrop dr. Toshihiko Tsukamoto (štipendijski sklad), zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, in prof. dr. Peter Tancig (sklad za pospeševanje temeljnih raziskav) ter zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, dr. Andrej Bekeš (sklad za pospeševanje slovensko-japonskega sodelovanja na področju humanističnih in družbenih ved).

Štipendijski sklad dr. Toshihika Tsukamota

Slovenija je hvaležna gospodu dr. Toshihiku Tsukamotu, japonskemu podjetniku in filantropu, ki je sredi 90. let 20. stoletja med svojimi poslovnimi obiski v Sloveniji prepoznal potrebo, da pomaga mladim slovenskim razumnikom razviti znanje o japonskem jeziku in kulturi ter omogoči vpogled v največje dosežke japonske znanosti na naravoslovnem in tehniškem področju.

dr. Toshihiko Tsukamotu

V ta namen je pri Slovenski znanstveni fundaciji ustanovil štipendijski sklad in sicer 23. maja 1997. Ob ustanovitvi je skladu namenil ustanovitveno premoženje v višini dveh milijonov japonskih jenov ter s tem jasno pokazal, da zaupa ustanovi v tedaj še zelo mladi samostojni in neodvsni državi, Republiki Sloveniji. Dr. Tsukamoto je nato še večkrat doniral večje zneske denarja za izvajanje namena sklada. Štipendijski sklad dr. Toshihika Tsukamota je imel dosedaj že pet beneficiarjev.

Štipendijski sklad dr. Toshihika Tsukamota

Slovenija je hvaležna gospodu dr. Toshihiku Tsukamotu, japonskemu podjetniku in filantropu, ki je sredi 90. let 20. stoletja med svojimi poslovnimi obiski v Sloveniji prepoznal potrebo, da pomaga mladim slovenskim razumnikom razviti znanje o japonskem jeziku in kulturi ter omogoči vpogled v največje dosežke japonske znanosti na naravoslovnem in tehniškem področju.

dr. Toshihiko Tsukamotu

V ta namen je pri Slovenski znanstveni fundaciji ustanovil štipendijski sklad in sicer 23. maja 1997. Ob ustanovitvi je skladu namenil ustanovitveno premoženje v višini dveh milijonov japonskih jenov ter s tem jasno pokazal, da zaupa ustanovi v tedaj še zelo mladi samostojni in neodvsni državi, Republiki Sloveniji. Dr. Tsukamoto je nato še večkrat doniral večje zneske denarja za izvajanje namena sklada. Štipendijski sklad dr. Toshihika Tsukamota je imel dosedaj že pet beneficiarjev.

Sklad Pro Natura

Slovenija je hvaležna zaslužni profesorici dr. Aleksandri Kornhauser Frazer in prvemu slovenskemu ministru za znanost, profesorju dr. Petru Tancigu, da sta oblikovala Sklad Pro Natura.
Po ustanovitvi 2. oktobra 1992 je sklad deloval pod okriljem farmacevtske družbe Boehringer Ingelheim v Stuttgartu, ZRN, in podpiral mlade slovenske strokovnjake pri znanstvenem izpopolnjevanju prednostno v Zvezni republiki Nemčiji.


dr. Aleksandra Kornhauser Frazer

Marca 2017 je bil po uspešni uskladitvi nemške in slovenske strani o nadaljnjem delovanju prenesen pod okrilje Slovenske znanstvene fundacije.
Sklad Pro Natura ima namen s svojimi denarnimi podporami prispevati k razvoju celovitega raziskovalnega pristopa, ki dviga osnovne raziskave s pretežno mono-in sub-disciplinarnimi pristopi na višjo raven osnovnih raziskav z multidisciplinarnimi pristopi. Sklad bo tudi spodbujal tesno sodelovanje mladih raziskovalcev in njihovih akademskih mentorjev z mentorji s področij zainteresiranih uporabnikov.


dr. Peter Tancig

Sklad Pro Natura

Slovenija je hvaležna zaslužni profesorici dr. Aleksandri Kornhauser Frazer in prvemu slovenskemu ministru za znanost, profesorju dr. Petru Tancigu, da sta oblikovala Sklad Pro Natura.
Po ustanovitvi 2. oktobra 1992 je sklad deloval pod okriljem farmacevtske družbe Boehringer Ingelheim v Stuttgartu, ZRN, in podpiral mlade slovenske strokovnjake pri znanstvenem izpopolnjevanju prednostno v Zvezni republiki Nemčiji.

SZF - Ustanova slovenska znanstvena fundacija slika_8-dr

dr. Aleksandra Kornhauser Frazer

Marca 2017 je bil po uspešni uskladitvi nemške in slovenske strani o nadaljnjem delovanju prenesen pod okrilje Slovenske znanstvene fundacije.
Sklad Pro Natura ima namen s svojimi denarnimi podporami prispevati k razvoju celovitega raziskovalnega pristopa, ki dviga osnovne raziskave s pretežno mono-in sub-disciplinarnimi pristopi na višjo raven osnovnih raziskav z multidisciplinarnimi pristopi. Sklad bo tudi spodbujal tesno sodelovanje mladih raziskovalcev in njihovih akademskih mentorjev z mentorji s področij zainteresiranih uporabnikov.

dr. Peter Tancig

Sklad Japonska med nami

Slovenija in Japonska sta hvaležni zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani, dr. Andreju Bekešu, za njegov strokovni prispevek k razvoju japonologije, za promocijo japonskega jezika in kulture med slovenskimi in evropskimi razumniki ter za svojevrstno ambasadorstvo v znanosti pri razvijanju sodelovanja med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Cukubi ter ostalimi japonskimi univerzami. Zato ne preseneča, da mu je Japonska fundacija oktobra 2017 podelila prestižno nagrado v znak priznanja za opravljeno življenjsko delo na področju japonologije.

dr. Andrej Bekeš

Prijetno pa nas je presenetila odločitev prof. dr. Andreja Bekeša, da denarni del nagrade v neto vrednosti treh milijonov japonskih jenov nameni za sklad Japonska med nami. Za sklad, katerega osnovni namen je podpiranje sodelovanja slovenskih strokovnjakov z japonskimi na področju humanističnih in družbenih ved, in bo deloval v okviru Slovenske znanstvene fundacije.
Slovesen podpis ustanovitevenga akta sklada Japonska med nami je pripravila fundacija 25. maja 2018 v Ljubljani. Udeležili so se ga predstavniki znanosti, visokega šolstva in diplomacije, med njimi nj. eksc. gospod Keiji Fukuda, veleposlanik Japonske v Sloveniji.

Sklad Japonska med nami

Slovenija in Japonska sta hvaležni zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani, dr. Andreju Bekešu, za njegov strokovni prispevek k razvoju japonologije, za promocijo japonskega jezika in kulture med slovenskimi in evropskimi razumniki ter za svojevrstno ambasadorstvo v znanosti pri razvijanju sodelovanja med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Cukubi ter ostalimi japonskimi univerzami. Zato ne preseneča, da mu je Japonska fundacija oktobra 2017 podelila prestižno nagrado v znak priznanja za opravljeno življenjsko delo na področju japonologije.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija slika_10-dr

dr. Andrej Bekeš

Prijetno pa nas je presenetila odločitev prof. dr. Andreja Bekeša, da denarni del nagrade v neto vrednosti treh milijonov japonskih jenov nameni za sklad Japonska med nami. Za sklad, katerega osnovni namen je podpiranje sodelovanja slovenskih strokovnjakov z japonskimi na področju humanističnih in družbenih ved, in bo deloval v okviru Slovenske znanstvene fundacije.
Slovesen podpis ustanovitevenga akta sklada Japonska med nami je pripravila fundacija 25. maja 2018 v Ljubljani. Udeležili so se ga predstavniki znanosti, visokega šolstva in diplomacije, med njimi nj. eksc. gospod Keiji Fukuda, veleposlanik Japonske v Sloveniji.

Krog soustanoviteljev: