Adinvest Facebook Social widget area

Organi ustanove

Uprava ustanove (2018-2022)

 • Dr. Edvard Kobal, predsednik
 • Izr. prof. dr. Zdenko Časar, član
 • Prof. dr. Peter Raspor, član 

Svet ustanove (2018-2020)

 • Izr. prof. dr. Zdenko Časar, Lek, d.d., Ljubljana, član skupine Sandoz, predsednik
 • Dr. Meta Dobnikar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, podpredsednica
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, Univerza v Ljubljani, podpredsednik
 • Akademik prof. dr. Andrej Aleksej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, član
 • Prof. dr. Štefko Miklavčič, Univerza na Primorskem, Koper, član
 • Prof. dr. Niko Samec, Univerza v Mariboru, član
 • Dr. Romana Jordan, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, članica
 • G. David Pintar, Kemijski inštitut, Ljubljana, član
 • Mag. Vera Aljančič-Falež, Mercator, d.d., Ljubljana, članica
 • Ga. Nataša Gladovič, Droga-Kolinska, d.d., članica Atlantic grupe, Ljubljana, članica
 • Dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, d.d., Velenje, član
 • Dr. Andrej Stopar, Javni zavod, RTV Slovenija, član
 • Dr. Mojca Vizjak Pavšič, Delo, d.d., zastopnica
 • Ga. Maja Polonca Kovačič, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, zastopnica
 • Izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar, zastopnica dr. Toshihika Tsukamota, Tokyo Japonska

Znanstveni svet (2014-2019)

 • Prof. dr. Peter Raspor, predsednik
 • Akademik prof. dr. Jože Krašovec, podpredsednik
 • Akademik prof. dr. Peter Fajfar, član
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, član
 • Prof. dr. Janez Kerč, član
 • Prof. dr. Maja Bučar, članica
 • Prof. dr. Milena Horvat, članica
 • Prof. dr. Simona Golič-Grdadolnik, članica
 • Prof. dr. Denis Arčon, član
 • Prof. dr. Milan Vodopivec, član