Adinvest Facebook Social widget area

Organi Ustanove Slovenske znanstvene fundacije

(Stanje: 20. junij 2022)

Uprava (25. maj 2022-24. maj 2026)

 • Dr. Edvard Kobal, predsednik
 • Prof. dr. Jože Grdadolnik, član
 • Prof. dr. Irena Lazar, članica od 20. junija 2022 dalje

Svet ustanove (24. junij 2021-24. maj 2025)

 • Prof. dr. Jože Grdadolnik, Kemijski inštitut, Ljubljana, predsednik
 • Prof. dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru, član
 • Prof. dr. Štefko Miklavčič, Univerza na Primorskem, Koper, član
 • Dr. Nina Kostevšek, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, članica
 • Dr. Zvone Simončič, Krka, d.d., Novo mesto, član
 • Mag. Vera Aljančič-Falež, PS Mercator, d.d., Ljubljana, članica
 • Mag. Boštjan Sovič, Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Velenje, član
 • Ga. Helena Petrin, BTC, d.d., Ljubljana, članica
 • Dr. Mojca Vizjak-Pavšič, Časopisna hiša Delo, Ljubljana, članica
 • G. Miha Lampreht, RTV Slovenija, javni zavod, Ljubljana, član
 • Dr. Meta Dobnikar, Vlada Republike Slovenije/Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica

Znanstveni svet (25. maj 2019-24. maj 2024)

 • Prof. dr. Irena Lazar, Univerza na Primorskem, Koper, predsednica od 20. junija 2022 dalje
 • Dr. Zlatko Pflaum, Lek, d.d., Ljubljana, podpredsednik, od 20. junija 2022 dalje
 • Akademik prof. dr. Peter Fajfar, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, član
 • Prof. dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru, član
 • Prof. dr. Jože Grdadolnik, Kemijski inštitut, Ljubljana, član
 • Doc. dr. Alenka Mertelj, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, članica
 • Doc. dr. Matjaž Spreitzer, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, član
 • Izr. prof. dr. Chikako Shigemori-Bučar, zastopa ustanovitelja dr. Toshihika Tsukamota, Japonska, članica