Adinvest Facebook Social widget area

Vrednote

 • Neodvisnost in samostojnost.
  SZF je neodvisna in samostojna pri pospeševanju in promoviranju znanosti.
 • V žarišču pozornosti
  V žarišču pozornosti SZF so ljudje s svojimi potrebami, ki so povezane z razvojem znanosti na Slovenskem.
 • Preglednost
  SZF zagotavlja preglednost svojega delovanja vsem, ki vstopajo v procese znotraj ustanove tako na strani prosilcev oz. izvajalcev, kakor podpornikov oz. naročnikov.
 • Prožnost
  SZF zagotavlja prožnost vseh procesov znotraj ustanove.
 • Enak pristop do vseh vlog prosilcev
  SZF pristopa k evalvaciji vlog prosilcev enako, ne glede na prosilčev akademski naslov, položaj, status in okolje v katerem deluje ob upoštevanju izpolnjenih pogojev iz javnih razpisov ali pravil posamezne finančne sheme.
 • Upoštevanje socialnih razlik prosilcev
  SZF pri evalvaciji vlog prosilcev, odločanju o prejemnik denarnih podpor in njihovi višini skladno s kriteriji ob izpolnjevanju pogojev iz javnih razpisov ali pravil posamezne finančne sheme upošteva različen socialni položaj prosilcev.
 • Upoštevanje etičnih standardov
  SZF pri vrednotenju vlog prosilcev v okviru javnih razpisov oz. pravil posameznih finančnih shem posebno pozornost namenja kvaliteti vključenih etičnih standardov.