Adinvest Facebook Social widget area

SZF je 25. maja pripravila slovesen podpis ustanovitvenega akta za sklad Japonska med nami v Prešernovi dvorani SAZU. Akt sta podpisala zaslužni profesor Univerze v Ljubljani dr. Andrej Bekeš, pobudnik in soustanovitelj, v imenu ustanove pa je akt podpisal dr. Edvard Kobal, predsednik uprave in direktor, in sicer v navzočnosti znanstvenikov ter predstavnikov japonske in slovenske diplomacije. Veliko zadovoljstvo nad ustanovitvijo sklada, ki bo krepil slovensko-japonsko sodelovanje na izbranih področjih znanosti je v svojem nagovoru izrazil tudi gospod Keiji Fukuda, veleposlanik Japonske v Sloveniji. Izrazil je tudi svoje zaupanje v SZF, da bo uspešno upravljala s skladom.
Pobudnik sklada, dr. Bekeš, je skladu namenil tudi denarni znesek v višini treh milijonov japonskih jenov, od tega ena tretjina predstavlja ustanovitveno premoženje sklada, dve tretjini pa za izvajanje njegovega namena.