Adinvest Facebook Social widget area

Priznanje
Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

(od leta 2003 dalje)

priznanje-prometej

Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam državljanov ali (in) organizacijam za kakovostno, pomembno in učinkovito komuniciranje znanosti določeni ali splošni javnosti na Slovenskem.
Priznaje se podeljuje za izjemne dosežke komuniciranja znanosti v obliki:

 • samostojne poljudnoznanstvene ali strokovne publikacije (avtorstvo oz. soavtorstvo);
 • spletne strani ali portala;
 • več člankov objavljenih v tiskanih ali elektronskih medijih (poljudnoznanstvenih ali strokovnih);
 • organizacije dogodka ali prireditve, ki je prednostno namenjena komuniciranju znanosti;
 • uredniškega delovanja;
 • scenarija ali (in) režije DVD filma;
 • samostojne razstave na izbrano tematiko ali problematiko znanosti.

Priznanje se bo dodelilo zlasti za aktivnosti v zadnjih treh letih (obdobje 2017-2019), v letu 2019 oziroma izjemoma tudi za življenjsko delovanje na področju komuniciranja znanosti (vsaj deset let nepretrgoma).
Ista oseba, skupina ali organizacija lahko večkrat postane prejemnik priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, vendar je priporočljivo, da je med dvema priznanjema Prometej znanosti vsaj pet(5) let časovne distance.
Vse prispevke kandidature na predpisanih obrazcih bo ovrednotila posebna komisija, ki jo bo imenoval predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije.
Slovesna podelitev priznanj bo izvedena januarja 2020 na akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije donatorjem in komunikatorjem znanosti.

PREJEMNIKI PRIZNANJA
PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V
KOMUNICIRANJU V OBDOBJU 2016-2018

2016

 • Dr. Marcos Bavdaž, Evropska vesoljska agencija, Noordwijk, Nizozemska
 • Branko Bakan, UM
 • Izr. prof. dr. Andraž Teršek, UPR
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, UM
 • Dr. Vid Podpečan, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič in mag. Domen Trkov, Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete, UL
 • Tv Ideal-kanal 10, d.o.o., Murska Sobota

2017

 • Prof. dr. Miha Japelj, za življenjsko delovanje, (Krka, d.d., Novo mesto)
 • Prof. dr. Matjaž Perc, UM
 • Prof. dr. Tomaž Zwitter, UL
 • Prof. dr. Nina Gunde Cimerman, UL
 • Doc. dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut
 • Prof. dr. Matjaž Gams, Institut »Jožef Stefan«
 • Doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, UL
 • Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst-kreativno in poslovno svetovanje
 • Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, UPR
 • Prof. dr. Igor Saksida, UL+UPR
 • Izr. prof. dr. Eva Boštjančič, UL
 • Dr. Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Organizacijski odbor za izvedbo Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Inštitut za računalništvo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM
 • Zavod Super glavce

2018

 • Dragica Bošnjak, novinarka znanosti, za življenjsko delovanje, (Časopisna hiša Delo)
 • Prof. dr. Barbara Bajd, UL
 • Izr. prof. dr. Mihaela Brumen, UM
 • Izr. prof. dr. Anja Lipavic Oštir, UM
 • Mag. Timotej Turk Dermastia
 • Anja Čuček, RTV Slovenija
 • Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, UPR
 • Mag. Robert Turk, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran
 • Dr. Vesna Stergar in dr. Dušan Teslić. Lek, farmacevtska družba, Ljubljana
 • Znanstveni odbor za pripravo in izvedbo Naravoslovne olimpiade Evropske unije
 • Ustvarjalci oddaje Frekvenca X (Val 202)
 • Oddelek za slovenistiko Fakulteta za humanistične študije, UPR
 • Slovensko kemijsko društvo, Ljubljana

Častni naslov
Komunikator-ica znanosti leta 2019

(častni letni naslov se podeljuje od leta 2013 dalje)

Častni letni naslov naj komunikatorja-ice znanosti se podeluje izključno vsako leto le enemu/eni izmed odličnih slovenskih komunikatorjev; komunikatorju/komunikatorici, ki po možnosti komunicira znanost tako v klasični, kakor tudi v elektronski verziji (članki, publikacije poljudnoznanstvene ali strokovne narave, splet/portal, organizacija javnega dogodka ali prireditve, scenarij ali (in) režija DVD filma, razstave, itd.

Prejemnik častnega letnega naslova prejme poleg listine (diplome) tudi umetniško delo iz izbirke Slovenske znanstvene fundacije, v katero so darovali likovni umetniki.

Na slovesni vročitvi častnega naslova ima prejemnik tudi krajše (20-30 minutno) predavanje ali predstavo h katere izvedbi lahko povabi tudi druge promotorje ali komunikatorje znanosti iz Republike Slovenije ali iz drugih držav.

V mesecu februarju ali marcu 2020 bo prejemnik-ica častnega naslova izvedel-a ponovitev slavnostnega predavanja ali predstavitve v okolju v katerem znanstveno ali pedagoško deluje oziroma se predstavil-a na dogodku, ki bo izbran sporazumno s Slovensko znanstveno fundacijo.

Vse popolne kandidature (obrazec in priložena zahtevana dokumentacija), ki bodo prispele do vključno 6. decembrara 2019 oziroma bodo pošiljke opremljene s poštnim žigom (do vključno 6. decembra 2019) bo ovrednotil Znanstveni odbor izbora letnega Komunikatorja-ice znanosti.

Slovesna razglasitev nosilca častnega naslova Komunikator-ica znanosti leta 2019 bo potekala januarja 2020 na akademiji Zahvalenga dneva Slovenske znanstvene fundacije donatorjem in komunikatorjem znanosti.

PREJEMNIKI ČASTNEGA NAZIVA
KOMUNIKATOR-ICA ZNANOSTI LETA
V OBDOBJU 2013-2018

2013

Prof. dr. Gorazd Planinšič, fizik, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2014

Prof. dr. Ana Vovk Korže, geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

2015

Prof. dr. Samo Kreft, farmacevtski botanik, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

2016

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

2017

Silvestra Rogelj Petrič, novinarka za znanost, Časopisna hiša Delo, Ljubljana

2018

Prof. dr. Tom Turk, biolog, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Povabilo k vložitvi kandidatur
Obrazec za kandidaturo PROMETEJ 2019
Obrazec za kandidaturo Komunikator-ica znanosti 2019