Adinvest Facebook Social widget area

Ljubljana, 10. november 2023

SZF je že dalj kot eno desetletje promotor Svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj. Svetovni dan je predlagal UNESCO, sprejela in uvrstila v koledar pa ga je Organizacija Združenih narodov.

V letu 2023 tako nastaja program za mlade šolajoče se ljudi in njihove učitelje, ki bo predstavil današnji družbeni odnos do znanosti, še zlasti do medicinskih in naravoslovnih ved po večletnem obdobju omejitev, ki jih je povzročila pandemija Covida-19/Povezal novo pridobljeno znanje s praktičnim delom, npr. z osvajanjem laboratorijske tehnike/ Soočil udeležence s sodobno problematiko v znanstvenoraziskovalni dejavnosti/Spodbudil participacijo mladih, učiteljev in raziskovalcev pri razpravljanju o izbranih temah, med drugimi glede študija izbranih temah, med drugim glede študija farmacije in ostalega naravoslovja ter medicine/.

Program nastaja v sodelovanju SZF s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani ter s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.