Adinvest Facebook Social widget area

(v hibridni oz. on-line izvedbi, 28. – 30. september 2021)

Letošnje leto (2021) je zelo podobno lanskemu – predstavlja izjemno velik izziv za raziskovalke in raziskovalce po svetu, pa tudi v zamejstvu ter v domovini. Soočeni smo z veliko zdravstveno krizo, ki pa je hkrati tudi ekonomska in socialna. Zdravstvena kriza je večino državljanov izjemno hitro streznila, hkrati pa so ob pojavu razvitih cepiv proti koronavirusu proti koncu leta 2020 državljani spoznali pomen znanstvenega raziskovanja in s tem prizadevanj številnih raziskovalcev, da odkrijejo rešitve problemov, ki nam onemogočajo več kot le vzdržno življenje ter delovanje na različnih področjih ustvarjanja, inoviranja in izumljanja.

Okoljska kriza (podnebne spremembe) z nezaželenimi učinki v gospodarstvu in na socialnem področju ostaja še vedno v senci zdravstvene krize, zato želi Slovenska znanstvena fundacija z dogodki na letnem slovenskem festivalu opozoriti državljane, da se začno zavestno soočati tudi z okoljsko krizo oziroma posledično z nezmožnostjo trajnega razvoja (kot so se usposobili za soočanje s koronavirusom).

Tudi podnebne spremembe zahtevajo prilagajanje in blažitve, trajnostno zagotovilo uporabe vode in drugih naravnih danosti, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Izvajalci festivalskih dogodkov bodo predstavili pomembna spoznanja in tako ponudili vednost za ustreznejše posameznikovo soočanje s kriznimi razmerami. V Slovenski znanstveni fundaciji smo prepričani, da bodo predstavljeni dosežki soočanja s podnebnimi spremembami prispevali k ureditvi zaupanja državljanov Republike Slovenije v domete in dosežke raziskovalcev v domovini ter tudi širše.

Festival znanosti bo ponudil zainteresiranim državljanom vpogled na ustvarjalna raziskovalna polja različnih znanstvenih disciplin in kot celota manifestiral slavljenje dosežkov sodobne znanosti, kar je tudi osnovni namen tridnevne javne nacionalne prireditve na področju Komuniciranja znanosti v letu 2021.

Festivalski dnevi bodo poklon trem velikim Slovencem – kemiku Dušanu Hadžiju (1921 -2019), elektroniku Alešu Strojniku (1921-1995) in zdravniku in fiziologu Santoriu Santoriju (1561-1636). Glede na to bodo festivalski dogodki posameznega dne »obarvani« naravoslovno, tehniško oz. medicinsko.

V okviru t. i. Hadžijevega dneva na festivalu, 28. septembra 2021, bodo v ospredju sekcije Duh dogodivščin v znanosti, Mednarodno leto jam in krasa, sejem eksperimentov ter izzivi podnebnih sprememb.

Na Strojnikov dan, 29. septembra 2021, bo v ospredju sekcija Svet tehnike in inovacij. Ostale sekcije: 25 let slovensko-škotskega sodelovanja, biotehnologija ter slovenski raziskovalci v sosednjih državah.

Na Santorijev dan, 30. septembra 2021, bo v ospredju sekcija Zdravje-medgeneracijski pogled. Ostale sekcije: dediščina preteklosti za prihodnost in pravičnost in poštenost z nastopi pravnikov.