Zahvalni dan SZF donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) priredi vsako leto slavnostno akademijo Zahvalnega dneva donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti. Ustanova se namreč zaveda pomena tovrstnega neodvisnega podpiranja programa, ki omogoča »več znanosti na Slovenskem«. Podpore s strani donatorjev in sponzorjev predstavljajo v zadnjih štirih letih večino vseh denarnih sredstev s katerimi SZF izvaja letne programe. V poslovnem letu 2015 je program SZF podprlo 32 pravnih ter okoli 150 fizičnih oseb. Med pravnimi osebami je bilo kar 27 gospodarskih družb. Število fizičnih oseb je ostalo enako, število pravnih oseb pa se je povečalo za devet v primerjavi z letom 2014. Skupaj so namenili SZF v preteklem letu 43.300 EUR. Akademija za leto 2015 je potekala 14. januarja 2016 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani. Fotografije z Zahvalnega dne SZF si lahko ogledate tukaj.

Častni naziv »Komunikator znanosti leta 2015« je prejel:

 • prof. dr. Samo Kreft, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani,

in sicer za zanimivo in učinkovito predstavitev o rabi zdravilnih rastlin nekoč in danes na 21. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo »Na krilih modrosti«, ki je potekal meseca oktobra na Institutu »Jožef Stefan«.

Listina finalista izbora najkomunikatorja znanosti leta 2015:

 • doc. dr. Sara Tement s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
 • doc. dr. Primož Šterbenc s Fakultete za management Univerze na Primorskem

Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« pa so prejeli:

 • Tomaž Sajovic za dolgoletno lektorsko in publicistično delo ter ustvarjalno vlogo urednika poljudnoznanstvene revije Proteus (2005-2015);
 • dr. Simon Horvat za vsestranski prispevek k izboljšanju javnega razumevanja ved o življenju, genetike in bioetike;
 • dr. Andreja Kutnar za uspešno večplastno komuniciranje znanosti o lesu v podporo uveljavljanju paradigme trajnostnega razvoja;
 • Nada Breznik za dolgoletno promoviranje mladih strokovnjakov – nekdanjih štipendistov Mestne občine Ljubljana v tiskanih medijih;
 • Novinarka Silvestra Rogelj Petrič za komuniciranje znanosti o okolju, še zlasti o varovanju okolja in podnebnih spremembah, v tiskanih in elektronskih medijih (Delo);
 • Novinarka Zdenka Tomulić za dolgoletno predstavljanje dela in dosežkov raziskovalcev Univerze v Novi Gorici v okviru oddaj »Dober dan, znanost« Radia Koper;
 • Novinarka Polona Strnad za uspešno vodenje odnosov z javnostmi in sooblikovanje znanstvenih dogodkov na Institutu »Jožef Stefan« v obdobju 2005-2015;
 • Novinarka Renata Dacinger za zanimivo posredovanje izbranih znanstvenih vsebin splošni javnosti v vlogi urednice oddaje Televizije Slovenija »Ugriznimo znanost«;
 • Soavtorji knjige »Sodobna kozmetika« (Nina Kočevar Glavač, Damjan Janeš, Mateja Lumpert, Katja Stojilkovski, Meta Kokalj, Eva Tavčar Benković, Mirjam Gosenca, Helena Hendrychová, Mirjana Gašperlin, Mojca Lunder) za prvo slovensko poljudnoznanstveno zaokroženo predstavitev kozmetičnih sestavin naravnega izvora in sodobne naravne kozmetike (knjiga je izšla meseca novembra 2015);
 • Soustvarjalci projekta »Znanstveni večeri Univerze v Novi Gorici« za prvo polno desetletje uresničevanja poslanstva Univerze pri razširjanju znanstvenih spoznanj in odkritjih med različnimi javnostmi;
 • Soustvarjalci projekta »Primorski vrtiček« - Univerza na Primorskem, Kmetijska zadruga Agraria Koper in časopis Primorske novice za razširjanje znanstvenih spoznanj o mediteranskem kmetijstvu v letu 2015;
 • Sodelavci farmacevtske družbe Lek, d.d., Ljubljana (Katarina Klemenc, dr, Darja Ferčej Temeljotov in dr. Zdenko Časar) za uspešno promoviranje projekta »Regijski BioCamp 2015« v tiskanih in elektronskih medijih.

Priznanje »Zvezda 21. slovenskega festivala znanosti« je prejel:

 • Jan Jelen, ki se je izkazal na letnem festivalu v vlogi izvajalca in komentatorja naravoslovnih poskusov.

Največji podporniki programa SZF v letu 2015 so bili:

 • BTC, d.d., Ljubljana
 • Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Univerza v Ljubljani, Ljubljana
 • L'Oreal Slovenija, d.o.o., Ljubljana
 • Izoteh, d.o.o., Ljubljana
 • Krka, d.d., Novo mesto

Med večje podpornike pa so se ob njih uvrstili še:

 • Mercator, d.d.Ljubljana
 • SIQ LjubljanaLjubljana
 • Ericsson, d.o.o., Ljubljana
 • Roche, d.o.o., Ljubljana
 • Optotek, d.o.o., Ljubljana
 • Inotherm, d.o.o., Prigorica
 • Melamin, d.d., Kočevje
 •  GEN-I, d.o.o., Krško
 • Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota
 • Branal, d.o.o., Postojna
 • Janus Trade, d.o.o., Kranj

Med državljani so bili največji podporniki SZF:

 • pokojni akademik Ivan Vidav,
 • Aleš Mižgoj,
 • akademik Mitja Zupančič,
 • Vladimir Koprivnikar,
 • Alenka Malej,
 • akademik Stanislav Kristl,
 • Martin Čopič,
 • Mitja Lainščak,
 • Andrej Brodnik,
 • Marijan Peklaj,
 • Stane Srčič,
 • Jurij Kunaver,
 • Krešo Puharič,
 • Stanko Strmčnik,
 • Miran Veselič,
 • Howard Nicol Firth (Velika Britanija).

Posebno priznanje »Prometej znanosti za vzorno donatorstvo« v letu 2015 sta prejela:

Mitja Lainščak in Franc Cvelbar.

Za častne člane Kluba prijateljev SZF so bili razglašeni:

 • Zofija Klemen Krek
 • Alenka Malej
 • akademik Mitja Zupančič
 • Radovan Kozmos