Adinvest Facebook Social widget area

Sklad za projekte:

26. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo

Osrednja letna prireditev Slovenske znanstvene fundacije na področju komuniciranja znanosti je slovenski festival znanosti, letos že njegova 26-ta izvedba.

Pandemija koronavirusa (Covid-19) je letos preprečila prvotno zamisel iz novembra 2019, da se prvi festival drugega 25-letnega cikla izvede, kot je bilo predvideno in sicer med 22. in 24. septembrom 2020. Slovenska znanstevna fundacija je zato izbrala nov termin in sicer 10. in 11. november 2020 z upoštevanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa, ki bodo tedaj v veljavi. To pomeni, da letošnji festival ne bo izveden z udeležbo obiskovalcev s slovenskih osnovnih in srednjih šol, ampak bodo zainteresirani učenci, dijaki, študenti in profesorji ter ostali navdušenci za znanost festivalsko dogajanje lahko spremljali iz šol in svojih domov. Poleg tega bo festival izveden na več načinov: najbolj pomemben, zanimiv in privlačen del festivalskih dogodkov bo izveden na spletu (on-line). Pomembne teme bodo komunikatorji objavili na spletni strani (www.u-szf), torej tu. Nekateri dogodki so načrtovani za izvedbo v živo in sicer za študente, učitelje in ostale ljubitelje znanosti, seveda, če bodo razmere 10. in 11. novembra to dopuščale.

Festivalski program bomo objavili najprej v okvirni obliki po 22. septembru 2020 ter nato v dokončni obliki z vsemi potrebnimi dodatnimi informacijami, vključno s pojasnili okoli 20. oktobra 2020.

Pokroviteljica festivala je mag. Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka.

PODPORNIKI 26. SLOVENSKEGA FESTIVALA ZNANOSTI Z MEDNARODNO UDELEŽBO
(NAČRTOVANA HIBRIDNA IZVEDBA)

Organizacije

Univerza v Ljubljani, donator
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, donator
Inotherm, d.o.o., Prigorica, donator
Loterija Slovenija, d.o.o., Ljubljana, donator
SIQ Ljubljana, donator
Lotrič, d.o.o., Selca, donator
Energotech, d.o.o., Ljubljana, donator
Omega, d.o.o., Ljubljana, donator
Kemijski inštitut, Ljubljana, sponzor

Posamezniki

Violeta BULC · Miklavž PLENIČAR · Stanko STRMČNIK · Jože KOLLER · Julijana KRISTL · Miha JAPELJ · Mitja LAINŠČAK · Breda KROFLIČ · Mojca VIZJAK-PAVŠIČ · Majda POTRATA · Lev KREFT · Marijan PEKLAJ · Gregor STRAŽAR · Marko NOČ · Barica MARENTIČ-POŽARNIK · Mitja ZUPANČIČ ·Vojko ČOK · Jurij KUNAVER · Alenka MALEJ · Veronika ABRAM · Borut BOŽIČ · Jože MAČEK · Majda ŽIGON · Franc CVELBAR · Jože MENCINGER · Andrej ŠMALC · Janez SKETELJ · Metka POVŽ · Milan POPOVIČ · Matija GOGALA · Ljubo BAVCON · Jože KRAŠOVEC · Lili KORNHAUSER-CERAR · Boris TOMC · Maca JOGAN · Stjepan ŠAUBERT · Valerija OSTERC · Rudolf KOPRIVNIK · Edo PIRKMAJER · Franc VREVC · Matjaž Slavko ILNIKAR · Stanislav Jožef KRISTL

(Stanje na dan 15. septembra 2020).