Adinvest Facebook Social widget area

Sporočilo za javnost 10 Sklad Pro Natura

Sodobna država ima svojo prihodnost, upoštevanost in vrednost v mednarodni skupnosti, če se zaveda pomena visokih tehnologij in zanje spodbujanja, usmerjanja in usposabljanja specializiranih kadrov, še zlasti pa, da tem kadrom v nacionalni znanstveni skupnosti zaupa in jih podpira pri naporih za učinkovito vključevanje raziskovalnih dosežkov v uravnotežen gospodarski in socialni razvoj. Še posebej v državah kot je Slovenija je za sprožitev potrebnega procesa pomembna zlasti pobuda posameznikov.

Med posamezniki, ki so se dosedaj odločili ustanoviti poseben sklad, so bili to zlasti zaslužni univerzitetni profesorji ter inštitutski vrhunski raziskovalci, prejemniki prestižnih nacionalnih ali mednarodnih nagrad. Ena prvih je bila prof. dr. Aleksandra Kornhauser-Frazer s skladom Pro Natura. Sklad je do marca 2017 deloval v Zvezni republiki Nemčiji, od tedaj dalje pa deluje pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije.

Ustanovitev sklada Pro Natura je bila 2. oktobra 1992 na pobudo prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer, ki mu je namenila denarni del prejetega odlikovanja Ambasadorka znanosti Republike Slovenije. Za sodelovanje pri skladu je pridobila direktorja fundacije farmacevtske industrije Boehringer Ingelheim v Stuttgartu, prof. dr. Hermanna Froelicha, ki je zagotovil dodatna vlaganja in upravljanje Sklada. Prvi slovenski minister za znanost prof. dr. Peter Tancig je podprl Sklad z enakim prispevkom kakor pobudnica.

Sklad Pro Natura je v Stuttgartu deloval dve desetletij in pol ter mladim slovenskim znanstvenikom nudil podporo pri njihovem mednarodnem uveljavljanju s skupaj več kot dvesto tisoč evri. V tem času je denarno podporo iz sklada prejelo več kot petdeset mladih perspektivnih raziskovalcev predvsem na področjih naravoslovja in tehnologij – med njimi je bilo celo nekaj več žensk kot moških.

Po nenadni smrti dr. Froehlicha leta 2008 je bil Sklad Pro Natura – po večletnem pogajanju z davčnimi organi Zvezne Republike Nemčije – prenesen na Slovensko znanstveno fundacijo, v okviru katere nadaljuje z uresničevanjem svojega poslanstva.

Namen Sklada Pro Natura je spodbujati in podpirati:

  • razvoj celovitega raziskovalnega pristopa na višji ravni, ki povezuje temeljne raziskave z načrtnim preučevanjem možnosti in ustvarjanjem postopkov za uporabo raziskovalnih dosežkov v procesih za večanje učinkovitosti procesov, proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ob uveljavljanju ekonomskih in socialnih vrednot uravnoteženega razvoja ter v ta namen spodbujanje tesnega sodelovanja mladih raziskovalcev in njihovih akademskih mentorjev z mentorji s področja zainteresiranih uporabnikov;
  • zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje in tehnologije, ki lahko bistveno prispevajo k razvoju talentov ter ustvarjalnosti za vključevanje v zahtevne naravoslovno-tehnične študije, ki so temelj visoko-tehnoloških poklicev.

Nagrade Sklada Pro Natura vključujejo:

  • Medaljo Pro Natura za vrhunske dosežke na ravni višjih ciljanih raziskav (advanced research), ki povezujejo temeljne raziskave s sprožanjem novih idej za izume in inovacije ter
  • Znak Pro Natura za odlično usmerjanje otrok v naravoslovje in tehnologije, kar je ključno izhodišče za vzgojo kadrov za visoke tehnologije.

Postopek izbora nagrajencev določata Statut Sklada Pro Natura ter vsakoletni razpis Sklada Pro Natura. Prvi razpis sklada bo objavljen v mesecu novembru 2019.


Dodatne informacije vam lahko posreduje dr. Edvard Kobal.