Adinvest Facebook Social widget area

Ljubljana, 30. maj 2023

SZF je organizirala 30. maja 2023 v Ljubljani slavnostno akademijo Zahvalnega dneva donatorjem in komunikatorjem znanosti s podelitvijo priznanj Prometej znanosti ter z razglasitvijo prof. dr. Saše Novak-Krmpotič za Komunikatorico znanosti za leto 2022.

Priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo so prejeli prof. dr. Majda Žigon, prof. dr. Veronika Abram, mag. Gregor Stražar, prof. dr. Marko Topič in prof. dr. Simon Horvat.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so prejeli dr. Marko Frelih (za življenjsko poslanstvo), prof. dr. Nataša Vaupotič, Saša Senica, Urška Henigman, dr. Andrej Godec, dr. Uroš Novak, dr. Ajasja Ljubetič, izr. prof. dr. Jana Mali, Špela Novak in mag. Miro Pušnik.
Listino Finalist nacionalnega izbora Komunikator znanosti za leto 2022 sta prejela prof. dr. Andrej Bauer in prof. dr. Lovrenc Lipej.

SPOROČILO ZA JAVNOST
Št.: 09/2023
Ljubljana, 19. junij 2023

SKUPINE IN ORGANIZACIJE-KOMUNIKATORICE
ZNANOSTI-ODLIČNE V LETU 2022

Spodbujanje doseganja odličnosti pri komuniciranju znanosti na Slovenskem že dve polni desetletji načrtuje in izvaja Slovenska znanstvena fundacija (SZF). Odličnost spodbuja SZF tako med posamezniki, kakor med skupinami komunikatorjev in organizacijami.

Prvo priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2003) je prejela skupina novinarjev, ki je ustvarjala tedensko strani o znanosti v časniku Delo. To nacionalno priznanje ji je omogočilo, da jo je SZF nominirala za evropsko Descartesovo nagrado.

Podeljevanje Descartesovih nagrad s strani Evropske komisije je potekalo na žalost zgolj nekaj let, ”zasejano seme” – poiskati najodličnejše pare in skupine ter organizacije na nacionalnem nivoju pa je ostalo del poslanstva SZF v okviru priznanja Prometej znanosti.

Za priznanja za leto 2022 je SZF prejela 12 nominacij za skupine ter eno za organizacije-komunikatorice.

Slovenska znanstvena fundacija je v okviru zbiranja nominacij za prejemnike priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju med skupinami in organizacijami za leto 2022 pravočasno prejela 12 nominacij za skupine komunikatorjev ter eno (1) za organizacijo.

Komisija za določitev prejemnikov je pod vodstvom Sama Kranjca, novinarja in urednika, v okviru prve faze procesa določila med nominiranci devet (9) finalistov ter nato v drugi fazi določila šest (6) skupin ter eno (1) organizacijo kot prejemnike priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju ter dve skupini za listino finalista nacionalnega izbora.

Na slavnostni akademiji zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije dne 30. maja 2023 sta listino Finalista nacionalnega izbora prejeli dve skupini in sicer:

  • doc. dr. Tina Eleršek in Maša Zupančič, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, za projekt Spletna platforma Ciano SLO,
  • skupina doc. dr. Polona Petek, izr. prof. Miha Haas, izr. prof. dr. Mateja Habinc, dr. Tjaša Jakop, izr. prof. Barbara Jernejčič Fürst, asist. dr. Ana Kavčič Pucihar, izr. prof. dr. Bojana Lobe, izr. prof. dr. Andrej Lukšič, dr. Janez Premk, izr. prof. dr. Ivan Toplak, več institucij, za projekt Agon(ija) pandemije.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so prejele skupine ali pari komunikatorjev:

  • izr. prof. dr. Davorin Tome in asist. dr. Maja Opalički Slabe, Nacionalni inštitut za biologijo, za knjižni projekt Neverjetna (o biodiverziteti Slovenije),
  • izr. prof. dr. Sašo Jerše in lekt. dr. Mateja Gaber, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, za projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!,
  • prof. dr. Marko Mikuž, prof. dr. Borut Paul Kerševan, doc. dr. Miha Nemevšek in dr. Andrej Gorišek, Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana, za projekt 10 let od odkritja Higgsovega bozona,
  • izr. prof. dr. Bojan Balkovec, doc. dr. Peter Mikša, prof. dr. Božo Repe, asist. dr. Božidar Flajšman, izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, za razširjanje preverjenih in na znanstvenih metodah temelječih zgodovinskih spoznanj v splošni javnosti,
  • skupina predavateljev Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Radia Koper, za serijo radijskih oddaj Ena mačka, štiri miši, namenjenih popularizaciji matematike,
  • skupina novinarjev oddaje Ugriznimo znanostRenata Dacinger, Petra Prešeren, Anja Suvorov, Nataša Ivanuš Čuček, Janez Žura, mag. Nataša Gaši, Nina Mrzlikar, za oddaje, ki so bile na sporedu v obdobju 2020-2022.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je v kategoriji organizacij prejel InnoRenew CoE, center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

(foto: Domen Pal)