Adinvest Facebook Social widget area

Sklad za podporna okolja:

Program Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike v jubilejnem letu

Leto 2020 je jubiljeno leto Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike. V tem letu se namreč spominjamo prvega desetletja poslanstva laboratorija pri odkrivanju, usmerjanju in razvijanju znanja in sposobnosti mladih navdušencev za znanstvenoraziskovalno ustvarjalno delovanje. Laboratorij je prvo podporno okolje za mlade nadarjene ljudi v okviru Slovenske znanstvene fundacije ter od aprila 2016 Evropska točka za nadarjene.
Zaradi pandemije koronavirusa (Covid-19) je realizacija programa Laboratorija, zlasti izobraževalno-raziskovalnih delavnic v prostoru na sedežu Slovenske znanstvene fundacije v Ljubljani, na Štefanovi 15, okrnjena.

PODPORNIKI RAZISKOVALNEGA LABORATORIJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V POSLOVNEM LETU 2020

Organizacije

Inotherm, d.o.o., Prigorica, sponzor (letni pokrovitelj)
Kemijski inštitut, Ljubljana, sponzor
Brinox, d.o.o., Medvode, sponzor
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, donator
Roche, d.o.o., Ljubljana, donator
Optotek, d.o.o., Ljubljana, donator
Energotech, d.o.o., Ljubljana, donator
Omega, d.o.o., Ljubljana, donator
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, donator
Arcont, d.d., Gornja Radgona, donator

Posamezniki

Metka POVŽ · Jože MENCINGER · Miha TOMAŽEVIČ · Mitja GOGALA · Andrej ŠMALC · Franci GABROVŠEK · Boštjan ŽEKŠ · Dragica TURNŠEK · Marko TOPIČ · Valerija OSTERC · Darja DELAČ-FELDA · Boris TOMC · Rudolf KOPRIVNIKAR · Marijan PAVČNIK · Mojca ALJANČIČ · Žiga ŠMIT · Jurkica KIDRIČ · Primož ŠEGEDIN · Andrej REMŠKAR · Aljoša LIPOVŠEK · Peter ŠTIH · Edo PIRKMAJER · Ivan KREFT · Lili KORNHAUSER-CERAR · Leon ČELIK · Franc VREVC · Vera ALJANČIČ-FALEŽ · Mitja SLAVINEC · Franci VREČAR · Mladen EST · Matjaž MULEJ ·

(Stanje na dan 15. september 2020)