Adinvest Facebook Social widget area

SZF je potrdil sklep petčlanske komisije, ki je določila prof. dr. Alojza Ihana, kliničnega mikrobiologa in imunologa z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, za nosilca častnega naziva Komunikator znanosti leta 2021. Profesorja Ihana je nominiral v letu 2021 prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani