Adinvest Facebook Social widget area

Pro Natura-sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer:

Pravično in primerno priznanje za mentorstvo mladim navdušencem za narovoslovje in tehniške vede

Dne 15. septembra 2020 je začel veljati sklep Upravnega odbora Pro Natura-sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer, da se zbiranje kandidatur za Plaketo prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer podaljša do vključno 15. oktobra 2020. Pogoji in kriteriji pri kandidiranju učiteljev, raziskovalcev in novinarjev za priznanje ostajajo nespremenjeni.

Besedilo razpisa kandidiranja:

szf-logo-slovenska-znanstvena-fundacija

Pro Natura-Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer

Upravni odbor sklada je na prvi seji novega mandata dne 17. junija 2020 sprejel sklep, da se razpiše zbiranje kandidatur za dodelitev plakete prof. dr. Aleksandre Kornahuser-Frazer za odlično mentorsko delovanje učiteljev na vseh stopnjah izobraževanja, raziskovalcev in novinarjev pri zgodnjem uvajanju otrok in mladostnikov v naravoslovje in tehniške vede.
Sklad bo podelil plaketo ter denarno nagrado, ki bo v letu 2020 v višini 1.000 EUR, za odlično izveden projekt ali skupino projektov v obdobju v obdobju 2017-2020.
Plaketo prejme načeloma posameznik; pri skupini do tri osebe: V tem primeru se denarna nagrada razdeli na ustrezne enake dele.
Slovesna podelitev plakete bo predvidoma 10. novembra 2020, na Svetovni dan znanosti za mir in razvoj.

Pogoji za kandidaturo

Na ta razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki so v zadnjih štirih letih (2017-2020) mentorsko delovali med otroki oziroma mladostniki pri zgodnjem uvajanju v ustvarjalno delovanje na področju naravoslovnih oziroma tehniških ved znanosti.

Kandidat/kandidatka predloži:

  • podroben življenjepis in bibliografijo za zadnja štiri leta;
  • podroben opis mentorskega delovanja in dosežkov-svojih in svojih varovancev;
  • seznam podeljenih nagrad in priznanj (vkolikor jih je prejel-a v obdobju 2017-2020) za mentorsko delovanje;
  • mnenje dveh poznavalcev mentorstva otrokom/mladostnikom pri odkrivanju in usmerjanju v svet naravoslovnih in (ali) tehniških ved.

Navedene dokumente kandidat/kandidatka odda v dveh (2) natisnjenih izvodih v obliki klasične poštne pošiljke na naslov:

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija
Štefanova ul. 15
1000 ljubljana
in s pripisom: Prijava na razpis sklada AKF pro Natura.

Rok za oddajo dokumentacije: četrtek, 15. oktober 2020 (velja poštni žig tega dneva!)
Pravočasno prispele kandidature z vsemi potrebnimi prilogami bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo bo imenoval upravni odbor sklada.
Kandidature z nepopolno dokumentacijo bodo izločene iz ocenjevanja in izbora prejemnika/prejemnice plakete prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer Pro Natura za leto 2020.

Dr. Edvard Kobal
PREDSEDNIK UPRAVE
SLOVENSKE ZNANSTVENE FUNDACIJE