Adinvest Facebook Social widget area

Upravni odbor Pro Natura-Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser-Frazer je sprejel dne 15. septembra 2020 sklep, da javni razpis kandidatur učiteljev, raziskovalcev in novinarjev za plaketo Aleksandre Kornhauser-Frazer podaljša do vključno 15. oktobra 2020.