Adinvest Facebook Social widget area

Ljubljana, 16. marec 2023

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Slovenska znanstvena fundacija (SZF) sta organizirali v letošnjem marčevskem evropskem tednu znanosti za mlade, v četrtek, 16. marca 2023, peto zaporedno srečanje SAZU z mladimi, tokrat na temo medicine in izzivov, ki so pred njo. Temo oz. tematiko so predstavili pomembni poznavalci-člani SAZU prof. dr. Gregor Serša, prof. dr. Marko Noč, prof. dr. Saša Svetina, skupaj z mlajšimi sodelavci doc. dr. Sašo Korva, izr. prof. dr. Urhom Grošljem, doc. dr. Petrom Radšelom in asist. Ano Perdih, dr. med.

Srečanja se je udeležilo 60 dijakov in 12 profesorjev z 10 srednjih šol (domovina in zamejstvo).