Adinvest Facebook Social widget area

Ljubljana, 25. april 2023

Sklad WFS (Svetovne federacije znanstvenikov) pri SZF je organiziral novo slovensko generacijo štipendistov Svetovnega laboratorija. Pogodbe s SZF so v ta namen podpisali štirje doktorji znanosti ter šest doktorskih študentov. Štipendiranje bo potekalo od aprila 2023 do konca marca 2024. Vseh deset štipendistov bo v času štipendiranja znanstveno raziskovalo na predlaganih temah, ki so v primeru te generacije že pretežno interdisciplinarno zastavljeni pristopi k reševanju problemov tako imenovanih planetarnih nujnosti.

Svetovni laboratorij je ustanovila Svetovna federacija znanstvenikov leta 1986 z namenom pospeševanja razvoja novih generacij raziskovalcev še zlasti v državah v razvoju. SZF je sklenila dogovor o sodelovanju s Svetovno federacijo znanstvenikov za ta namen februarja 2002.

(foto: Domen Pal)