Adinvest Facebook Social widget area

Ljubljana, 26.-28. september 2023

SZF pripravlja v partnerskem sodelovanju z več domačimi in tujimi organizacijami 29. slovenski festival z mednarodno udeležbo in geslom Vesolje-Zemlja-Ljudje. Potekal bo med 26. in 28. septembrom 2023 v živo, v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (Večna pot 113).

V treh festivalskih dnevih se bodo zvrstile različne teme, ki odslikavajo popularizacijo znanosti v povezavi s tremi slovenskimi znanstveniki in sicer z matematikom akademikom prof. dr. Josipom Plemljem (1873-1967), biologom dr. Pavlom Grošljem (1883-1940), ter botanikom, akademikom Alfonzom Paulinom (1853-1942). Z znanstvenim delovanjem so si zagotovili – vidno in trajno mesto v zgodovini znanosti na Slovenskem. Še pomembnejši za organizatorje ter udeležence 29. slovenskega festivala znanosti pa bo odmev njihovega delovanja – njihovih znanstvenih dosežkov v sedanjem času.

Udeleženci bodo na festivalu znanosti deležni popularizacije vesoljske znanosti in tehnologije, poklonili pa se bodo tudi v mesecu maju umrlemu dr. Dušanu Petraču (1932-2023), fiziku, dolgoletnemu sodelavcu festivala.

Udeleženci festivala bodo spoznavali pojave v naravi (tudi s pomočjo dogodkov, ki jih bodo ob poklicnih raziskovalcih pripravili učitelji s slovenskih osnovnih in srednjih šol). Soočali se bodo s podnebnimi spremembami, potresi in poplavami, z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami in s skrbjo za trajnostni razvoj.

Udeleženci festivala bodo imeli priložnost spoznavati naravoslovce v kuhinji (tudi s pomočjo dogodkov, ki jih bodo pripravili in predstavili mladi raziskovalci s slovenskih osnovnih in srednjih šol), spodbuditi svojo radovednost in vedoželnost, se učili pristopov učinkovitega opazovanja narave in družbe, razumevanja vzrokov in posledic kroženja možganov ter veselja z jeziki in kulturami našega planeta nekoč in danes.

Prelistajte1. številko Festivalskega informatorja in se odločite postati udeleženec prireditve!

INFORMATOR 2023