Adinvest Facebook Social widget area

V Slovenski znanstveni fundaciji (SZF) je bil do konca februarja 2022 pripravljen predlog programa za poslovno leto. Najprej ga bosta obravnavala uprava in znanstveni svet, predstavljen pa bo tudi soustanoviteljem v okviru spomladanskih posvetovanj. Sledilo bo končno sprejetje programa na zasedanju uprave, končno soglasje pa je v pristojnosti Sveta ustanove SZF.

  • Glede na dejstvo, da je SZF leto 2022 razglasila za Noordungovo leto, se bo zvrstilo več dogodkov, ki bodo razporejeni med letom (razstava likovnih del mladih ustvarjalcev na temo potovanja in bivanja v vesolju, izid žepnice Svetovni teden vesolja’2021 in žepnice o Hermanu Potočniku Noordnugu).
  • Slovesno bo tudi praznovanje prvih 20 let sodelovanja s Svetovno federacijo znanstvenikov, ki je s finančnimi sredstvi omogočila delovanje slovenskim doktorskim študentom in mladim doktoricam in doktorjem znanosti, ki so se ukvarjali s planetarnimi izzivi časa v okviru svojih projektov.
  • V sodelovanju SZF s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti načrtujemo pripravo 4. srečanja članstva Akademije z mladimi na temo Prihodnost Evrope (predvidena izvedba aprila oziroma maja 2022).
  • V načrtu je začetek konkretnih priprav na 28. slovenski nacionalni festival znanosti z mednarodno udeležbo Znanost v vsakdanjem življenju (predvidena izvedba po možnosti v živo konec septembra 2022). Festival bo dal posebni poklon sociologu Thomasu Luckmannu (1927-2016), vizionarskemu inženirju raketne tehnike Hermanu Potočniku Noordungu (1892-1929) ter prevajalki in povezovalki znanstvenikov Fanny Susannah Copeland (1872-1970).
  • V drugo bo SZF organizirala med 4. in 10. oktobrom Svetovni teden vesolja v Sloveniji.
  • Ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj SZF pripravlja posebni pilotni projekt nadgradnje Evropskega festivala znanosti iz leta 2021, namenjen vzpostavitvi trajne prebojne organizacije na področju komuniciranja znanosti s središčem v Sloveniji in delovanjem v vseevropskem prostoru.