Adinvest Facebook Social widget area

Sklad za založniško dejavnost:

Knjižni projekti 2020

V Slovenski znanstveni fundaciji načrtujemo do konca poslovnega leta 2020 izdati in založiti več publikacij in sicer: o slovensko-škotski izmenjavi popularizatorjev znanosti v obdobju 2009-2019 na obeh osrednjih festivalih znanosti, na Orkney International Science Festival ter na Slovenskem festivalu znanosti; o življenju in znanstvenih dosežkih dosedaj največjega slovenskega fizika Jožefa Stefana (1835-1893) ob 185. obletnici rojstva (v tem letu), Spominski zbornik za prvih 25 let poslanstva Slovenske znanstvene fundacije na Slovenskem (1994-2019).