Adinvest Facebook Social widget area

26. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo

Znanost in tehnologija pred izzivi časa
Ljubljana, 10.-11. november 2020

PROGRAM

Torek, 10. november 2020

09:00-10:00 Otvoritvena slovesnost

  • Pozdravni nagovor organizatorja festivala
  • Govor častne pokroviteljice festivala, mag. Violete Bulc, nekdanje evropske komisarke iz Republike Slovenije
  • Uvod v festival

10:00-11:00 What’s happening to ice and ocean?

Prof.dr. Peter Wadhams, University of Cambridge, United Kingdom

11:00-12:00 The Exploration of the Polar Regions of the Earth

Dr. Maria Pia Casarini, Polar Educators International Cambridge, United Kingdom

12:00-12:30 Šola eksperimentalne kemije

Dr. Melita Tramšek in Mag. Tomaž Ogrin, Inštitut »Jožef Stefan« in Slovensko društvo ljubiteljev kemije

12:30-13:00 Pridobivanje in uporaba hidrolatov v vsakdanjem življenju

Dijakinja Lina Škoda, Gimnazija Ledina

13:00-14:00 Predstavitev projekta Odprte znanosti – COVID.SI

Dr. Črtomir Podlipnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Sebastian Pleško, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Dr. Marko Jukić, Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje  in matematiko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

14:00-15:00 Trendi sodelujoče robotike

Dr. Sebastjan Šlajpah, asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektoniko

15:00-16:00 Hrana: pridelek ali proizvod?

Prof. dr. Peter Raspor, univerziteni profesor, UL BF upokojen

16:00-17:00 Orkney Islands in the Viking World: using zooarcheology to reveal the past

Ingrid Mainland, PhD, senior lecturer,
Ragnhild Ljosland, PhD, lecturer,
Jen Harland, PhD, lacturer,
University of the Highlands and Islands

17:00-18:00 Black holes – monsters with a bad reputation – fiction or reality ?

Jozef Ongena, Plasmaphysics Lab, Royal Military Academy

18:00-19:00 Science and Survival

Howie Firth, dr.h.c. Orkney International Science Festival Kirkwall, Orkney Islands, Scotland/United Kingdom

19:00-20:00 The Practice of Law and Court Proceedings in the Age of the Covid Pandemic

Judge Frank J. LaBuda, Attorney At Law & Retired NY State Judge

Sreda, 11. november 2020

09.00-10:00 Tekstil in oblačila v Rimskem imperiju

Mag. Nataša Gaši, RTV SLO, Ljubljana

10:00-11:00 Stara grška in rimska kuhinja

Polona Janežič, MGML, Ljubljana

11:00-12:00 Polar Educators International Workshop

Matteo Cattadori, Polar Educators International Cambridge, United Kingdom

12:00-13:00 3D modeliranje in programiranje v Tinkercad

Zavod 404, Ljubljana

13:00-14:00 Kdaj začnemo razmišljati o paliativni oskrbi?

Doc. Zdravko Štor, dr. med, UKC LJubljana

14:00-15:00 »Spaceports« – Žepna vesoljska izstrelišča za vsak žep!

Matjaž Vidmar, The University of Edinburgh

15:00-16:00 Infrardeče sevanje za opazovanje naravnih pojavov in človeškega zdravja

Prof. dr. Marija Strojnik, Optični Raziskovalni Center, Leon, Guanajuato, Mehika

16:00-16:30 Spoznaj alkalijske kovine in halogene elemente na daljavo

Suzana Čuš, univ. dipl. kem. teh., Gimazija Koper

16:30-17:10 Puer qui vixit: Harry Potter in latinščina

Julija Hoda, profesorica latinščine in grščine, Osnova šola Prežihovega Voranca

17:10-18:00 Hiper! Super! (Že veš da staro grščino in latinščino uporabljaš vsek dan?)

Študenti oddelka za klasično filologijo FF UL, mentorstvo doc.dr.Andreja Inkret

18:00-19:00 Science On Stage Europe –Experiments To Make You Wonder!

Paul Nugent, Science On Stage Europe and Ireland

19:00-20:00 Projekt izvedbe in izdelave učilnice na prostem na lesarski šoli Maribor

Igor Hovnik, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola za Les in Oblikovanje

20:00-20:15 Zaključek festivala

BOOK OF ABSTRACTS

Podporniki festivala med posamezniki:

Violeta BULC · Miklavž PLENIČAR · Stanko STRMČNIK · Jože KOLLER · Julijana KRISTL · Miha JAPELJ · Mitja LAINŠČAK · Breda KROFLIČ · Mojca VIZJAK-PAVŠIČ · Majda POTRATA · Lev KREFT · Marijan PEKLAJ · Gregor STRAŽAR · Marko NOČ · Barica MARENTIČ-POŽARNIK · Mitja ZUPANČIČ · Vojko ČOK · Jurij KUNAVER · Alenka MALEJ · Veronika ABRAM · Borut BOŽIČ · Jože MAČEK · Majda ŽIGON · Franc CVELBAR · Jože MENCINGER · Andrej ŠMALC · Janez SKETELJ · Metka POVŽ · Milan POPOVIČ · Matija GOGALA · Ljubo BAVCON · Jože KRAŠOVEC · Lili KORNHAUSER-CERAR · Boris TOMC · Maca JOGAN · Stjepan ŠAUBERT · Valerija OSTERC · Rudolf KOPRIVNIK· Edo PIRKMAJER · Franc VREVC · Matjaž Slavko ILNIKAR · Stanislav Jožef KRISTL · Marijan PAVČNIK · Janez Zdravko LAMOVEC· Ludvik JEVŠENAK · Uroš Janez STANIČ · Anton KONČNIK · Žiga ŠMIT · Boštjan ŽEKŠ