Adinvest Facebook Social widget area

Dr. Edvard Kobal predsednik uprave in direktor Slovenske znanstvene fundacije

Za letošnji nacionalni festival znanosti smo izbrali geslo Narava, človek in eksperimenti. S to izbiro smo želeli usmeriti pozornost vseh, ki sedaj prebirate to številko Festivalskega informatorja in razmišljate o udeležbi ali o podpori, ki bo soomogočila pokrivanje stroškov prireditve, v zameno pa omogočala prost vstop vsem radovednim in vedoželnim državljanom, še zlasti pa mladim učečim se ljudem, na festival.

Vašo pozornost želimo usmeriti najprej na naravo, ki ji kot živa bitja pripadamo, smo del nje. Ob tem si postavljamo številna vprašanja, še zlasti vezana na naš odnos do živali in rastlin, do ogroženih vrst živih bitij, o lastni ogroženosti in osebni odgovornosti, o varovanju in zaščiti vseh živečih vrst in njihovega naravnega okolja. Dalje o onesnaževanju narave in odpravljanju problemov, posledicah določenih posegov v naravo, razpoložljivih virih in modeliranju prihodnosti.
Naravo bomo predstavili tudi kot predmet družbenih sprememb, procesov in konfliktov. Največ dogodkov pa bo udeležence navduševalo s predstavitvami eksperimentov, ša zlasti naravoslovnih, pa tudi umetniških v povezavi z znanostjo in sodobnimi tehnologijami kot je npr. MoonArk. Pomembne bodo tudi razlage, postavljanje vprašanj in skupno iskanje odgovorov.
24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo bo tako tri dni od torka, 25. septembra 2018, do vključno četrtka, 27. septembra 2018 osrednja nacionalna arena predstavljanja t.j. komuniciranja in populariziranja znanosti za vse tiste, ki jih veseli spoznavanje znanosti in osvajanje znanstvenih spoznanj. Za znanstvenike, umetnike, učitelje, novinarje in druge pa velik izziv, na katerega se je potrebno odzvati.

Vabimo vas, da si podrobneje ogledate program festivala. V priponki spodaj se nahaja tudi časovni razpored in prijavnica za obisk organiziranih skupin, v začetku prihodnjega tedna pa bomo objavili še “Knjigo povzetkov”. Prijave zbiramo do vključno petka, 21. septembra 2018 na e-naslov: edvard.kobal@gmail.com ali po faksu: 01 426 35 91.

PROGRAM
ZBORNIK POVZETKOV
PRIJAVNICA

Okvirni program festivala

Veselje s kemijo
• Gorenje sveče (p)
• Življenje v barvah-priprava in uporaba barvil (d)
• Materiali sposobni samoceljenja-pametni materiali prihodnosti (p)
• Kakšne bodo baterije prihodnosti? (p)
• Vloga kovinskih ionov v človeškem organizmu ter njihove aplikacije v medicini (p)
• Čudoviti svet zelenih mikroorganizmov (predavanja s šovom)
• Tovarna v malem: kemijsko procesno inženirstvo v laboratoriju (p)
• Uporaba invazivnih tujerodnih rastlin v prehrani (p)
• Uporaba tujerodnih invazivnih rastlin za pripravo barvil in barvanje tekstilij (d)

Z zdravili do zdravja
• Kaj se dogaja s tableto po zaužitju? (p+d)
• Kako nam zdravila pomagajo dihati? (d)
• Imunoterapija rakavih obolenj (p)
• Ali lahko pijemo alkoholne pijače, ko jemljemo zdravila? (predavanja+pogovor)
• Pot novega zdravila od odkritja do uporabe? (predavanje + pogovor)
• Ocena stanja kože (d)
• Nanozdravila (p)
• Raziskave zdravilnih rastlin na Fakulteti za farmacijo (p)
• Računalniško podprto načrtovanje zdravilnih učinkovin (d)
• Zdravilne učinkovine v slovenskih odpadnih, površinskih in pitnih vodah (p)
• Sladkorna bolezen (p+d)
• Prehranska dopolnila (p)
• Dediščina antike: Rimska medicina (p)

Eksperiment: znanost ali umetnost ali oboje?
• Poskusi so lahko nevarni! (š)
• KemikUm raziskovalec (d)
• Delavnica Človek in narava (barvne komponente v listih rastlin, babičina zdravilna
mazila iz smole in voska, nenavadna eksplozija v laboratorijski čaši)
• Mikrobne gorivne celice (Self-made Microbial Fuel Cells) (d)
• Kdo je umoril Ernesta? (Who murdered Sir Ernest?) (d)

Sejem eksperimentov mladih raziskovalcev
• Kako nam 3D tiskalniki spreminjajo svet
• Rasti ali ne-rasti? To je zdaj vprašanje!
• Laserski stimulator Lučka Typež in rast bakterij
• Lesni stroj z avtomatskim delovanjem
• Prenosni bluetooth zvočnik
• Merjenje razdalje
• Robotski sesalnik
• Upravljanje multimedijskega centra z razvojno ploščo Raspberry Pi
• Hrupna onesnaženost Ljubljane z okolico
• Lebdenje železne krogle v magnetnem polju

Učitelji-eksperimentatorji na odru znanosti
• Učilnica na hodniku: fizika in ostalo naravoslovje (d+p)
• Milni mehurčki in les (d)
• Tanin-strojilo, črnilo ali zdravilo? (d)
• Zdravo z naravo: darovi čebel (d)
• Voda: vir življenja in kemija (d)
• Voda na glavo (d)
• Večerja za dva (š)
• Videl, premislil, odklenil: GimLit Fortrees
• Ne zoperstavi se naravi! Sodeluj z njo! (d)

Rastline, živali in človek
• Bela Grenlandija postaja vedno bolj črna-zakaj? In kaj tam delajo glive? (p)
• Klopi v Sloveniji-zakaj se jih bojimo? (p)
• O pticah: poznavanje vrst (BISA-Birds in School Assessment) (p)

Planetarni izzivi 21. stoletja
• Zelena energija-fuzija/Fusion an important component of green energy system (p)
• Fizika zvezd in črne luknje/The physics of stars and black holes (p)
• Postavitev poskusa od A do Ž: praktični primer gojenja gob (p)
• Stres in regeneracija možganov z matičnimi celicami (p)
• Spodmoli v slovenski Istri (p)

Kako se pride tja?
• Globoko vesolje: izzivi za opazovanje (p)
• Kako priti v vesolje? (š)
• Prispevki slovenskih rojakov k uspehu ameriškega vesoljskega programa-znanstvena
kavarna z dr. Dušanom Petračem
• Slovenija (že) seže v vesolje!-okrogla miza Matjaža Vidmarja

Razstave
• Globoko vesolje in popolni Lunin mrk
• MoonArk

Doprinos k razumevanju narave in človeka
• Kako uspešno se znanost vključuje v dialog s spreminjanjem družbe, njenim razvojem
in izzivi prihodnosti (p+pogovor)
• Jožef Anton Nagel (1717-1800), raziskovalec kraških pojavov na Kranjskem (p)
• Naključna odkritja v znanosti: od vžigalice do penicilina (p)
• Človekovo občutenje narave (How humans make sense of nature by attaching stories to
the landscape) (p)
• Delavnica Viking writings: Runes/O vikingih in njihovi pisavi
• Ponovno očarljiva narava (Re-enchanting Nature) (p)

Družba in človek
• Dr. Andrej Gosar-»izumitelj« socialne države na Slovenskem (p+pogovor)
• Misliti in delovati kot pravnik (p)
• Z veseljem biti pravnik: zastopnik, tožilec, sodnik /How do you become an attorney; a
prosecutor and a judge in the U.S.A. (znanstvena kavarna)
• Preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja-med odgovornostjo družbe in
posameznika (p)

Antična dediščina z nami in za nas
• Antični odnos do stvarstva in bivanja (p)
• Izumi rimskega imperija, ki jih srečujemo še danes (p)
• Dediščina antike: Rimska medicina (p)
• Veni, vidi… ali ura z jezikom, ki so ga govorili stari Rimljani (d)
• Corpus humanum-človeško telo v antiki (d)
• Naučimo se grško abecedo in odkrijmo, koliko grških besed že znamo! (d)
• Kaj je epigrafika? (d)
• Rimsko pravo (p)
• Rimska vojska (d)