Zahvalni dan SZF donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti

zahvalni-danSlovenska znanstvena fundacija (SZF) priredi vsako leto slavnostno akademijo Zahvalnega dneva donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti. Ustanova se namreč zaveda pomena tovrstnega neodvisnega podpiranja programa, ki omogoča »več znanosti na Slovenskem«. Podpore s strani donatorjev in sponzorjev predstavljajo v zadnjih šestih letih večino vseh denarnih sredstev s katerimi SZF izvaja letne programe. V poslovnem letu 2016 je program SZF podprlo 32 pravnih ter okoli 150 fizičnih oseb. Med pravnimi osebami je bilo kar 24 gospodarskih družb. Število fizičnih oseb je ostalo enako, število pravnih oseb pa se je pomanjšalo za tri v primerjavi z letom 2015. Skupaj so namenili SZF v preteklem letu 76.100 EUR, od tega donacij v skupni višini 66.600 EUR. Akademija za leto 2016 je potekala 16. januarja 2017 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani.

Častni naziv »Komunikatorica znanosti leta 2016« je prejela:

 • prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

in sicer za izvedbo izjemno obsežnega programa komuniciranja z različnimi slovenskimi in mednarodnimi javnostmi. Njeni nastopi v radijskih in televizijskih oddajah, na okroglih mizah, predavanjih ter sestavki v tiskanih medijih so imeli velik in pomemben odmev med ljudmi, predvsem zaradi komuniciranja v stvarnem in razumljivem jeziku.

Listino finalista izbora najkomunikatorja znanosti leta 2016 so prejeli:

 • prof. dr. Marko Munih
 • prof. dr. Marina Dermastia
 • prof. dr. Andreja Gomboc
 • izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

 

Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« pa so prejeli:

 • dr. Marcos Bavdaž, vodja naprednih tehnologij za prihodnje odprave v vesolje v okviru ESTEC-a Evropske vesoljske agencije v Noordwijku na Nizozemskem za prosvetljeno promoviranje vesoljske znanosti in tehnologije med mladimi udeleženci 22. slovenskega festivala znanosti z Noordungovim spominskim predavanjem »Evropejci, vesolje in znanost«;
 • Branko Bakan, asistent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru za vztrajno promoviranje naravoslovja med različnimi javnostmi v severovzhodni Sloveniji;
 • izr. prof. dr. Andraž Teršek s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za kritično a hkrati prepričljivo in verodostojno komuniciranje družbenega sistema, političnega odločanja in pravnih praks;
 • prof. dr. Ivan Krajnc z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za vizionarsko in komunikacijsko vlogo pri ustanavljanju in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru;
 • dr. Vid Podpečan z Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani za vsestransko promoviranje robotike, še zlasti uporabe humanoidnega robota med mladimi ljudmi;
 • izr. prof. dr. Boštjan Pokorny z Visoke šole za varstvo okolja v Velenju za promoviranje slovenske znanosti na področju proučevanja divjih živali, še zlasti v povezavi s posledicami človekovega ravnanja (bodeča žica);
 • prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič in mag. Domen Trkov, skupina za raziskave morske biodiverzitete na Morski biološki postaji (v Piranu) Nacionalnega inštituta za biologijo za dolgoletno spodbujanje razumevanja naravnih procesov v morju in vpliva človeka na okolje;
 • Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za organizirano odprto participacijo zainteresiranih državljanov na 3. Rostoharjevih dnevih (Ljubljana, 2. – 3. december 2016);
 • TV IDEA-KANAL 10, d.o.o., Murska Sobota za zamisel in dosedanje uresničevanje projekta »Po sledeh napredka«, namenjenega promociji znanosti v severovzhodni Sloveniji.

 

Priznanje »Zvezda 22. slovenskega festivala znanosti« je prejel:

 • Marko Jeran, za izjemno in poučno izvedbo naravoslovnih poskusov na otvoritveni slovesnosti festivala dne 27. septembra 2016.

 

Posebno listino za »odlično partnerstvo« v letu 2016 so prejeli:

 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Med največjimi podporniki programa SZF v letu 2016 so bili:

 • World Federation of Scientists, Ženeva
 • BTC, d.d., Ljubljana
 • ROCHE farmacevtska družba, d.o.o., Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Med večje podpornike so se uvrstili še:

 • KOLEKTOR Etra, d.o.o., Ljubljana
 • Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota
 • GEN energija, d.o.o., Krško
 • Aerosol, d.o.o., Ljubljana
 • Medex, d.o.o., Ljubljana
 • SIQ Ljubljana
 • Medis, d.o.o., Ljubljana
 • Tribotim, d.o.o., Ljubljana
 • Sensum, d.o.o., Ljubljana
 • Vizija računovodstvo, d.d., Ljubljana
 • Optotek, d.o.o., Ljubljana
 • List, d.o.o., Ljubljana
 • Inotherm, d.o.o., Prigorica
 • GH Holding, d.d., Ljubljana
 • Arcont, d.d., Gornja Radgona
 • Sika, d.o.o, Trzin
 • Brinox, d.o.o., Medvode
 • Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana
 • S&T, d.d., Ljubljana
 • Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • Steklarna Hrastnik, d.o.o., Hrastnik

 

Med državljani so bili največji podporniki SZF:

 • Alenka Malej
 • akademik Mitja Zupančič
 • Alenka Rožaj Brvar
 • Andrej Brodnik
 • akademik Andrej Kranjc
 • akademik Jože Maček
 • Marko Noč
 • Marijan Peklaj
 • akademik Miha Tomaževič
 • Gregor Stražar

Posebno priznanje »Prometej znanosti za vzorno donatorstvo« v letu 2016 so prejeli:

 • Violeta Bulc
 • Mojca Vizjak Pavšič
 • Aleš Mižigoj
 • Krešimir Puharič

Za častne člane Kluba prijateljev SZF sta bila razglašena:

akademik Alojz Kralj in Miklavž Pleničar