Aktiviran projekt 23. slovenskega festivala znanosti (1. februar 2017)

RAZISKUJEMV prostorih SZF se je prvič sestal ožji del Programsko-organizacijskega odbora za pripravo in izvedbo 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti«. Prisotni so potrdili geslo, sklope aktivnosti ter termin izvedbe: 26. – 28. september 2017. Že v mesecu februarju bodo strokovni koordinatorji festivalskih dogodkov, ki so člani Programsko-organizacijskega odbora, začeli določati izvajalce festivalskih dogodkov ter ostalih spremljajočih aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *