Adinvest Facebook Social widget area

Na dan vstopa v jubilejno 25-to leto delovanja, 16. maja 2018, so se v prostorih Slovenske znanstvene fundacije (SZF) sestali predstavniki zgodovinskih in naknadnih soustanoviteljev SZF na redni letni seji Sveta ustanove. Poleg običajnih točk dnevnega reda kot je obravnava letnega poročila za preteklo poslovno leto ter izdaje soglasja k programu in finančnemu načrt za tekoče leto, so na letošnjem zasedanju izvedli tudi volitve in imenovali nekatere funkcionarje fundacijinih organov ter obravnavali usmeritev prednostnih aktivnosti SZF v obdobju med 25. majem 2018 in 25. majem 2020, ko se izteče srednjeročno obdobje 2016 in 2020.