Adinvest Facebook Social widget area

Minilo je polnih 25 let od slovenskega podpisa pisma o nameri, da se ustanovi SZF kot nacionalno pomembna ustanova zasebnega prava za pospeševanje in promocijo znanosti.
Ob tej priliki je SZF 8. marca 2019 razširila delovanje sklada za nekdanje slovenske štipendiste Svetovnega laboratorija Svetovne federacije znanstvenikov z novo postavko skrbi za slovenske raziskovalce, ki opravljajo pionirsko vlogo pri uvajanju novih znanstvenih disciplin na Slovenskem, tako pri izobraževanju, kakor tudi pri znanstveno-raziskovalnem delovanju. Tako je SZF utemeljila Jubilejni sklad.

(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalivno_pero )