Adinvest Facebook Social widget area

Na 3. zasedanju Programsko-organizacijskega odbora 24. slovenskega festivala znanosti, ki ga je vodil prof. dr. Peter Raspor, predsednik odbora in Znanstvenega sveta SZF, je bil okvirni program festivala, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Fakulteti za farmacijo pod geslom Narava, človek in eksperimenti in s častnim pokroviteljstvom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani.

V času med 13. in 15. junijem 2018 je bil okvirni program festivala posredovan slovenskim osnovnim in srednjim šolam.