Adinvest Facebook Social widget area

SZF je aktivirala zbiranje kandidatur za nacionalno pomembna priznanja na področju komuniciranja znanosti-za priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga ustanova podeljuje posameznikom, skupinam ter organizacijam od leta 2003 dalje, ter za častni naziv Komunikator-ica znanosti leta, ki ga ustanova podeljuje le posameznikom od leta 2013 dalje. S posebnim e-pismom je SZF povabila k nominiranju kandidatov nad 50 posameznikov, med njimi vse prejemnike priznanj in časti za leto 2017.

SZF bo kandidature zbirala do 30. novembra, nato pa jih bo predala v obravnavo evalvatorskim telesom za te namene pri ustanovi. Slovesna vročitev priznanj in časti bo potekala na akademiji Zahvalnega dneva januarja 2019.