Adinvest Facebook Social widget area

Spoštovani!

V Slovenski znanstveni fundaciji se zavedamo pomena komuniciranja znanosti, zlasti komuniciranja, ki ga slovenski raziskovalci in raziskovalke namenjajo informiranju, izmenjavi ter graditvi trajnega dialoga z javnostmi, ki sestavljajo družbo na Slovenskem. Odličnost v komuniciranju znanosti tudi promoviramo in nagrajuejmo, predvsem pa spodbujamo in sicer s priznanji Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju ter z dodelitvijo častnega naslova komunikator-ica znanosti leta.

Priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju bo Slovenska znanstvena fundacija podelila posameznikom, skupinam komunikatorjev in (ali) organizacijam, ki so se v obdobju 2016-2018 in še zlasti v tekočem letu 2018 odlikovali v kakovosti, pomenu in učinkovitosti komuniciranja. Ta priznanja Slovenska znanstvena fundacija podeljuje od leta 2003 dalje.

Častni naslov Komunikator-ica znanosti leta podeljuje Slovenska znanstvena fundacija od leta 2013 dalje. Podeli se izjemoma komunikatorju-ici za uspehe v strokovno neoporečnem, a širši javnosti razumljivem načinu komuniciranja znanstvenih vsebin. Pri določitvi prejemnika/prejemnice bo Slovenska znanstvena fundacija upoštevala dosežke kandidatov v obdobju november 2017-november 2018.

Sporočam vam, da ste bili s strani Slovenske znanstvene fundacije izbrani za predlagatelja kandidatur za leto 2018. V zadovoljstvo in čast nam bo, če boste zaslužne kandidirali za priznanja, ki so edina tovrstna priznanja v Republiki Sloveniji.

Prilagam dodatne informacije o priznanjih ter obrazce za vnos kandidatur. Kandidature pošljite do vključno 30. novembra 2018 (velja poštni žig do petka, 30. novembra letos) na naslov:

Slovenska znanstvena fundacija
Štefanova ulica 15
1000 Ljubljana

Lep pozdrav,

dr. Edvard Kobal
PREDSEDNIK UPRAVE

Priznanje

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

(od leta 2003 dalje)

Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam državljanov ali (in) organizacijam za kakovostno, pomembno in učinkovito komuniciranje znanosti določeni ali splošni javnosti na Slovenskem.

Priznaje se podeljuje za izjemne dosežke komuniciranja znanosti v obliki:

  • samostojne poljudnoznanstvene ali strokovne publikacije (avtorstvo oz. soavtorstvo);
  • spletne strani ali portala;
  • več člankov objavljenih v tiskanih ali elektronskih medijih (poljudnoznanstvenih ali strokovnih);
  • organizacije dogodka ali prireditve, ki je prednostno namenjena komuniciranju znanosti;
  • uredniškega delovanja;
  • scenarija ali (in) režije DVD filma;
  • samostojne razstave na izbrano tematiko ali problematiko znanosti.

Priznanje se bo dodelilo zlasti za aktivnosti v zadnjih treh letih (obdobje 2016-2018), v letu 2018 oziroma izjemoma tudi za življenjsko delovanje na področju komuniciranja znanosti (vsaj deset let nepretrgoma).
Ista oseba, skupina ali organizacija lahko večkrat postane prejemnik priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, vendar je priporočljivo, da je med dvema priznanjema Prometej znanosti vsaj pet(5) let časovne distance.
Vse prispevke kandidature na predpisanih obrazcih bo ovrednotila posebna komisija, ki jo bo imenoval predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije.
Slovesna podelitev priznanj bo izvedena januarja 2019 na akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije donatorjem in komunikatorjem znanosti.

Obrazec za vložitev kandidature za nacionalno priznanje »Prometej znanosti za odličnosti v komuniciranju«

OBRAZEC

Častni naslov

Komunikator-ica znanosti leta 2018

(častni letni naslov se podeljuje od leta 2013 dalje)

Častni letni naslov naj komunikatorja-ice znanosti se podeluje izključno vsako leto le enemu/eni izmed odličnih slovenskih komunikatorjev; komunikatorju/komunikatorici, ki po možnosti komunicira znanost tako v klasični, kakor tudi v elektronski verziji (članki, publikacije poljudnoznanstvene ali strokovne narave, splet/portal, organizacija javnega dogodka ali prireditve, scenarij ali (in) režija DVD filma, razstave, itd.

Prejemnik častnega letnega naslova prejme poleg listine (diplome) tudi umetniško delo iz izbirke, v katero so darovali likovni umetniki.

Na slovesni vročitvi častnega naslova ima prejemnik tudi krajše (20-30 minutno) predavanje ali predstavo h katere izvedbi lahko povabi tudi druge promotorje ali komunikatorje znanosti iz Republike Slovenije ali iz drugih držav.

V mesecu februarju ali marcu 2019 bo prejemnik-ica častnega naslova izvedel-a ponovitev slavnostnega predavanja ali predstavitve v okolju v katerem znanstveno ali pedagoško deluje oziroma se predstavil-a na dogodku, ki bo izbran sporazumno s Slovensko znanstveno fundacijo.

Vse popolne kandidature (obrazec in priložena zahtevana dokumentacija), ki bodo prispele do vključno 30. novembra 2018 oziroma bodo pošiljke opremljene s poštnim žigom (do vključno 30. novembra 2018) bo ovrednotil Znanstveni odbor izbora letnega Komunikatorja-ice znanosti pod predsedovanjem pobudnice naslova, dr. Majde Naji.

Slovesna razglasitev nosilca častnega naslova Komunikator-ica znanosti leta 2018 bo potekala januarja 2019 na akademiji Zahvalenga dneva Slovenske znanstvene fundacije donatorjem in komunikatorjem znanosti.

Obrazec za vložitev kandidature za častni naslov »Komunikator-ica znanosti leta 2018«

OBRAZEC