Sklad Pro Natura pod okriljem SZF (7. marec 2017)

zemlja3

Po 25. letih od ustanovitve Sklada Pro Natura in njenega sedeža v ZRN je bil sklad v soglasju z ustanoviteljema prof. dr. Aleksandro Kornhauser-Frazer in prof. dr. Petrom Tancigom ter nemškimi organi prenesen na SZF. Prenos sklada, katerega poslanstvo je podpiranje usposabljanja in znanstvenega izpopolnjevanja na področjih povezanih z varovanjem zdravja in okolja, vključno s proučevanjem nadzora in predelave nevarnih odpadkov, je za SZF izjemnega pomena. Z njim bo ustanova dodatno okrepila zagotavljanje neodvisnih denarnih podpor mladim raziskovalcem, ki delujejo na področju planetarnih izzivov 21. stoletja.