Seznam  prejemnikov priznanj "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju"
 

2016

 • dr. Marcos Bavdaž
 • Branko Bakan
 • izr. prof. dr. Andraž Teršek
 • prof.dr. Ivan Krajnc
 • dr. Vid Podpečan
 • prof. dr. Boštjan Pokorny
 • prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič, mag. Domen Trkov
 • Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • TV Idea – Kanal 10, d.o.o., Murska Sobota

2015

 • Tomaž Sajovic, revija Proteus
 • dr. Simon Horvat, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • dr. Andreja Kutnar, Univerza v Novi Gorici
 • Nada Breznik, Ljubljana
 • Silvestra Rogelj Petrič, častnik Delo
 • Zdenka Tomulić, Radio Koper
 • Polona Strnad, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Renata Dacinger, RTV Slovenija / TV Slovenija
 • Soavtorji knjige »Sodobna kozmetika« (Nina Kočevar Glavač, Damjan Janeš, Mateja Lumpert, Katja Stojilkovski,    Meta Kokalj, Eva Tavčar Benkovič, Mirjam Gosenca, Helena Hendrychová, Mirjana Gašperlin, Mojca Lunder)
 • Univerza v Novi Gorici – projekt »Znanstveni večeri
 • Univerza na Primorskem, Kmetijska zadruga Agraria Koper, častnik Primorske novice
 • Lek, d.d., Ljubljana / član skupine Sandoz – projekt »Regijski BioCamp '2015«

2014

 • dr. Vita Poštuvan, Univerza na Primorskem
 • Tina Eleršek, Nacionalni inštitut za biologijo
 • Melita Sternad Lemut, Univerza v Novi Gorici
 • dr. Aleksander Pavko, Univerza v Ljubljani
 • Center za prenos tehnologij in inovacij Instituta »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Tromba, agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, Ljubljana

2013

 • dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici
 • Nina Blažin in dr. Alenka Malej, prof. mat., Koper
 • ddr. Matjaž Mulej, Maribor
 • Jasna Kontler Salamon, Ljubljana
 • dr. Zvonka Zupanič Slavec, Univerza v Ljubljani
 • Avtorji knjige »Sodobna fitoterapija - z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin« (Aleš Berlec in ostali)
 • dr. Andraž Teršek, Univerza na Primorskem
 • dr. Blaž Repe, Univerza v Ljubljani
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU (projekt »Generacije znanosti«)
 • Center za raziskovanje javnega mnenja (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)

2012

 • Dušan Petrač, upokojenec Laboratorija za reaktivni pogon, Nasa, Pasadena (ZDA)
 • Goran Tenze, Radio Slovenija, 3. program
 • dr. Bojan Musli, Univerza v Mariboru
 • Robert Dominko, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Boštjan Kuzman, Univerza v Ljubljani in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
 • Uredniški odbor revije Acta medico-biotehnica (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)

2011

 • dr. Albin Pintar, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • dr. Luka Omladič, Univerza v Ljubljani
 • Borut Podgoršek, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
 • dr. Mitja Ruzzier, Univerza na Primorskem
 • dr. Elsa Fabbretti in dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici
 • Revija TIM (Tehniška založba Slovenije)
 • Revija PRESEK (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • Morska biološka postaja (Nacionalni institut za biologijo)
 • Skupina novinarjev častnika Delo (za 25 let približevanja znanosti, tehnologije in inovacij državljanom Republike Slovenije ter za spodbujanje komuniciranja teh vsebin)

2010

 • Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana
 • Violeta Bulc, Vibacom, d.o.o., Ljubljana
 • dr. Gregor Majdič, Univerza v Ljubljani
 • Uredništvo poljudnoznanstvene revije Gea, Ljubljana

2009

 • dr. Miran Gaberšček, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • dr. Samo Kralj, Univerza v Mariboru
 • Miha Jeršek, mag. Matija Križnar, dr. Renato Vidrih (Prirodoslovni muzej v Ljubljani)
 • Irena Vovk, Kemijski inštitut, Ljubljana
 • dr. Ivan Leban, Univerza v Ljubljani
 • Jože Bavcon, Botanični vrt Univerze v Ljubljani
 • dr. Borut Likar, Univerza na Primorskem
 • Organizacijski odbor Mednarodnega leta astronomije (doc. dr. Andreja Gomboc in ostali)

2008

 • prof. dr. Miha Tišler, Brezovica pri Ljubljani
 • Marjetka Conradi, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • dr. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani
 • Štefan Kutoš, Radio Slovenija, 3. program
 • Revija Življenje in tehnika
 • Inštitut za ekologijo (dr. Andrej Lukšič in ostali)
 • Skupina mladih biologinj (Irena Furlan, Barbara Mihelič, Petra Hrovatin, Alma Moštrokol) in mag. Rudi Ocepek
 • Slovenski odbor za mednarodno kemijsko olimpijado (prof. dr. Darko Dolenc)

2007

2006

 • dr. Janez Strnad, Ljubljana
 • Ciril Mlinar Cic (Prirodoslovni muzej Slovenije)
 • Jana Kolar
 • dr. Sašo Dolenc
 • dr. Jurij Bajc (Svetovno leto fizike, 2005)
 • Miha Kos, Ustanova Hiša eksperimentov Ljubljana
 • Mojca Vizjak Pavšič, Ljubljana
 • Andrej Guštin, Ljubljana
 • dr. Radko Osredkar, Univerza v Ljubljani
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani
 • dr. Tine Germ, Univerza v Ljubljani
 • dr. Marina Dermastia in prof. dr. Tom Turk, Univerza v Ljubljani
 • Morska biološka postaja Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) in Enigma, d.o.o., Koper
 • Šola eksperimentalne kemije (Institut »Jožef Stefan«), Ljubljana

2005

 • Sandi Sitar, Ljubljana
 • Bojan Sedmak, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
 • Miha Jeršek, Narodni muzej Slovenije
 • Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, Ljubljana
 • Založba Annales, Koper

 2004

 • Marijan Prosen, Ljubljana

2003

 • Skupina novinarjev časopisa Delo (Gregor Pucelj, Dragica Bošnjak, Jasna Kontler Salamon, Alenka Puhar, Tomaž Švagelj)