Projekti

Projekti_dogajanje 21.sfz    Informator_NO2    Informator_NO3

Foto: Domen Pal (Arhiv SZF)

V poslovnem letu 2017 bo SZF nadaljevala z izvajanjem tradicionalnih vsakoletnih aktivnosti kot so:

  • aktivnosti Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike ob 25. maju kot dnevu, ko je začela SZF leta 1994 javno delovati;
  • priprave in izvedba 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti« (Ljubljana, 25.- 27. september 2017);
  • priprava in izvedba dogodkov ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj..

Načrtujemo skupni projekt s soustanoviteljico SZF, Slovensko akademijo znanosti umetnosti, s temo o mladih in znanosti, v pripravi pa so pobude za sodelovanje z ostalimi soustanovitelji SZF. Te bodo predstavljene visokim predstavnikom teh organizacij in posameznikom na posvetovalnih srečanjih v mesecu februarju in marcu 2017. Po sklenitvi dogovorov jih bomo predstavili na spletni strani www.u-szf.si.

 

logo_23-sfz23.slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti«

Ljubljana, 25.- 27. september 2017

Raziskovalna ustvarjalnost je za vsakogar, ki se ji posveti, čudovit način uresničevanja njega ali nje. Vendar velika večina raziskovalk in raziskovalcev ne želi strasti in užitka ob doseženih rezultatih ter dometu intelektualnega potenciala ohraniti le zase. Želi ga deliti z drugimi ljudmi, predvsem z radovednimi in vedoželjnimi ljudmi – ljubitelji znanost. Zato smo se že v letu 1994, ko je bila ustanovljena Slovenska znanstvena fundacija, odločili, da bo ustanova skupaj s strokovnimi partnerji in posamezniki vsako leto pripravila slovenski festival znanosti. Festival znanosti kot praznik znanstvenikov in vseh ljubiteljev znanosti. Ima veselo sporočilo in vabi vse, ki hočejo skupaj z znanstveniki in ostalimi popularizatorji znanosti proslaviti dosežke raziskovalne ustvarjalnosti druženjem, s komuniciranjem o znanosti ter z mreženjem z znanstveniki.

Letni slovenski festival znanosti je skupno darilo slovenskih raziskovalcev in vseh podpornikov – državljanov, gospodarskih družb in institucij znanja ljudem, ki jih veseli osvajanje znanstvenih spoznanj ter razumevanje odkritij in njihovega pomena za razvoj posameznika, družbe in države.

1. festivalski informator

Likovni natečaj 23. sfz

Prijavnica - Izvajalci

proteus

Prvo letno srečanje članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti z mladimi »Kras in trajnostni razvoj«

Ljubljana, 16. marec 2017

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: Akademija) ima prestižen ter izjemno odgovoren položaj v slovenski družbi in državi: je najvišja znanstvena in umetniška ustanova. Tega se akademikinje in akademiki dobro zavedajo. Skrbijo in sooblikujejo razvoj znanosti in umetnosti na Slovenskem, prizadevajo si za ustrezen odnos institucij in posameznikov do naravne in kulturne dediščine, do okolja in možnosti trajnega razvoja. Prizadevajo si tudi za uvajanje etičnih vrednot v vzgojne in izobraževalne procese. Akademiki participirajo v nacionalni znanstveni, umetniški, kulturni, zdravstveni in izobraževalni politiki ter komunicirajo z zainteresiranimi javnostmi slovenske družbe.

Prihodnje leto bo Akademija praznovala 80. obletnico svoje ustanovitve. Po ustanovitvi prve slovenske univerze v Ljubljani so se okrepila prizadevanja slovenskih razumnikov z različnih področij ustvarjalnosti in študentov za ustanovitev nacionalne in univerzitetne knjižnice ter nacionalne Akademije. V tem so uspeli le nekaj let pred začetkom največje katastrofe in poniževanja človekovega dostojanstva, druge svetovne vojne. Z ustanovitvijo Akademije leta 1938 je slovenska družba dobila priznan in imeniten zbor neodvisnih mislecev, znanstvenikov in umetnikov. Sedanje članice in člani Akademije nadaljujejo poslanstvo v bolj demokratični ter k ljudem usmerjeni državi. Želijo nagovarjati radovedne in vedoželjne državljane, še zlasti med njimi mlade šolajoče se ljudi. V ta namen je Akademija skupaj s Slovensko znanstveno fundacijo zastavila novo letno prireditev, ki bo postala tradicionalna. Poimenovali sta jo »Prebujanje plemenitosti in modrosti«.

Obe instituciji sta prepričani, da sta in bosta tudi v prihodnje plemenitost in modrost pomembni vrlini za kateri naj bi si prizadeval vsak državljan Republike Slovenije.

Ob vstopanju v 80. leto delovanja bodo prvo srečanje članic in članov Akademije z mladimi ljudmi oblikovali akademiki s področja naravoslovnih ved, t.j. IV. razreda Akademije, in sicer prof. dr. Andrej Kranjc, redni član; prof. dr. Franci Gabrovšek, izredni član, in prof. dr. Boris Sket, izredni član. Poleg njih bosta sodelovala tudi dva mlada raziskovalca, ki proučujeta teme s področja, ki ga bo obravnavalo prvo srečanje.

Vrhunski naravoslovci, člani Akademije, so za leto 2017 izbrali tematiko Krasa, povezali pa jo bodo tudi s trajnostnim razvojem. Trajnostni razvoj pa je tema letošnjega Evropskega dneva znanosti za mlade, ki ga proslavljamo 16. marca.

Srečanje članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti z mladimi (dijaki) bo potekalo v četrtek, 16. marca 2017, med 10. in 16. uro, v prostorih Akademije, Novi trg 3 in Novi trg 4 v Ljubljani.

Izdana je bila tudi posebna publikacija, ki si jo lahko ogledate tukaj: Prebujanje plemenitosti in modrosti: Krasoslovje