Prof. dr. Samo Kreft, Komunikator znanosti leta 2015

 

Prof. dr. Samo Kreft

Prof. dr. Samo Kreft je odličen univerzitetni učitelj in raziskovalec na področju farmacevtske biologije. Izjemno dobro se zaveda pomena informiranja različnih javnosti o znanstvenih odkritjih in spoznanjih. Tako je avtor številnih poljudnoznanstvenih in strokovnih člankov, ki izhajajo v prilogah časopisov ter v revijah. Profesor Kreft tudi rad ustreže prirediteljem različnih prireditev s predavanji, ki jih razume t.i. splošna javnost oz. mladi kot specifična podskupina te javnosti. Že večkrat je nastopil z zanimivimi predavanji na letnem slovenskem festivalu znanosti, na okroglih mizah ter drugih dogodkih, ki jih za splošno javnost organizira Slovenska znanstvena fundacija.

Med izvedenimi aktivnostmi v letu 2015 izpostavljam njegova (2) nastopa na 21. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo »Na krilih modrosti«., ki je potekla na Institutu »Jožef Stefan« od 20. do 22. oktobra 2015. Udeležencem festivala je predstavil zdravilne rastline, ki so tudi sicer kot take ter kot zdravila v žarišču njegovega znanstvenega delovanja. Kako prizadeven promotor zdravilnih rastlin je, priča v zadnjem obdobju tudi obsežno delo, katerega sourednik je bil, t.j. knjiga »Sodobna fitoterapija. Z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin« v izdaji Slovenskega farmacevtskega društva leta 2013. Uredniški odbor, katerega član je bil prof. dr. Samo Kreft, je prejel priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«, za leto 2013. Njegova predstavitev zdravilnih rastlin in njihove uporabe nekoč ter danes je bila zelo lepo sprejeta pri udeležencih festivala, ki so jo izbrali po principu »a la carte«. Udeleženci so bili zelo zadovoljni z načinom