Adinvest Facebook Social widget area

Specializirana Organizacija združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti in kulture, UNESCO, je 10. november razglasila za Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Da ne bi šel ta dan neopazno mimo Slovenk in Slovencev, še zlasti mladih učečih se ljudi, SZF pripravlja v počastitev tega dneva poseben program, ki ga bo objavila na teh spletnih straneh v oktobru 2018.