Adinvest Facebook Social widget area

Za 24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani, je bilo izbrano geslo Narava, človek in eksperimenti. Z njim želi SZF skupaj s soorganizatorji-delniško družbo Lek, članom skupine Sandoz, in Univerzo v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo) udeležencem prireditve predstaviti in približati eksperimente na različnih področjih naravoslovja, znanost in umetnost načrtovanja in izvajanja eksperimentov, pa tudi eksperimente v medicini ter na področjih družboslovnih znanosti.

Poudarek pa bo tudi na številnih razmerjih in odnosih, ki jih vzpostavlja človek z naravo, na industriji, ki je odvisna od dosežkov zlasti s področja naravoslovnih ved znanosti.

Častni pokrovitelj festivala je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani.