O znanosti, magiji in mladih (12. april 2017)

6

Dr. Edvard Kobal je predaval o razlikah med znanostjo, lažiznanostjo, tehnologijo, vraževerjem in magijo dijakom Kmetijske šole in biotehniške gimnazije na Grmu pri Novem mestu.