Adinvest Facebook Social widget area
Adinvest Facebook Social widget area
Krog podpornikov2018-07-25T09:55:24+00:00
Adinvest Facebook Social widget area

Krog podpornikov

Podporniki med pravnimi in fizičnimi osebami z donacijami, sponzorskimi prispevki, dotacijami in drugimi vrstami naklonil pomagajo SZF izpolnjevati poslanstvo v slovenski družbi.

Zvesti podporniki med pravnimi osebami imajo možnost napredovanja med naknadne soustanovitelje SZF na osnovi vložene prošnje z obrazložitvijo ter ustreznega sklepa Sveta ustanove.