Slovesen podpis pogodb z novo generacijo slovenskih štipendistov Svetovne federacije znanstvenikov

Štipendije Svetovnega laboratorija v okviru Svetovne federacije znanstvenikov (WFS) so za slovenske mlade doktorje znanosti in doktorande pomemben finančni mehanizem, na nacionalnem nivoju z njim upravlja Slovenska znanstvena fundacija (SZF) in sicer od leta 2002 dalje. Ustanova skrbi hkrati tudi za promocijo WFS v Sloveniji, še posebej planetarnih nujnosti, ki jih je potrebno raziskovati v obliki uporabnih oz. ciljanih projektov. Štipendije imajo v primerjavi z drugimi vrstami denarnih podpor na nacionalnem oz. mednarodnem nivoju izrazito socialno vlogo: v prvi vrsti spodbujajo mlade z velikim intelektualnim potencialom, a iz socialno-ekonomsko šibkejšega okolja, da kljub neugodnim zunanjim pogojem uspešno zaključijo doktorski študij in izvedejo samostojne(jše) raziskovalne projekte v prvih letih delovanja kot mlade doktorice ali doktorji znanosti.

Slovesen podpis pogodb je potekal v torek, 12. aprila 2016 v Hotelu Antiq Palace v Ljubljani. Štipendisti nove generacije so postali:

  • mag. Tjaša Vidmar
  • Kristina Ivančič
  • dr. Polona Hafner
  • Sara Zupan
  • dr. Simon Poljanšek
  • dr. Aleš Sedlar
  • dr. Jernej Prišenk
  • Andrej Lotrič
  • Bor Kranjc