Adinvest Facebook Social widget area

SZF je podpisala pogodbe o štipendiranju z novo slovensko generacijo beneficiarjev Svetovnega laboratorija, finančne sheme Svetovne federacije znanstvenikov, s sedežem v Ženevi.