Adinvest Facebook Social widget area

Leta 2010 je SZF ustanovil podporno okolje Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike, od leta 2016 je Evropska točka za nadarjene.

V laboratoriju radovedni in vedoželni mladi ljudje spoznavajo proces znanstvenega raziskovanja, svoje že osvojeno znanje-vednost o znanosti dopolnjujejo, razvijajo svoje sposobnosti ter se veselijo možnosti, ki jim jih nudi Laboratorij za njihovo usmerjanje k prihodnjemu poklicnemu delovanju v svetu znanosti za mir in razvoj Slovenije.

Oktobra in novembra 2018 bo v okviru SZF potekala tradicionalna akcija zbiranja denarnih, pa tudi materialnih sredstev za izvedbo aktivnosti Laboratorija v letu 2019.