Adinvest Facebook Social widget area

V partnerskem sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, soustanoviteljico SZF, je ustanova ob sodelovanju vrhunskih slovenskih fizikov, ki sodelujejo v raziskavah CERN-a, evropske organizacije za fiziko delcev iz Ženeve, ter s KEK inštitutom v Tsukubi na Japonskem ter ob udeležbi predstavnika CERN-a izbedla 3. letno srečanje članstva SAZU z mladimi iz Slovenije in zamejstva na temo Fizika osnovnih delcev. Srečanja se je udeležilo 71 dijakov in 16 njihovih profesorjev iz 20 slovenskih srednjih šol ter 17 vrhunskih slovenskih raziskovalcev, skupaj 104 udeležencev.

(Foto: Prof. dr. Peter Križan, IJS)