Marko Vincenc Lipold (1816-1883)

Prvi slovenski geolog Marko Vincenc Lipold se je rodil 19. januarja 1816 v Mozirju. Študiral je pravo v Gradcu in na Dunaju, nato pa je dobil štipendijo za nadaljnji študij rudarstva v Banski Štiavnici na Slovaškem. Po prvem obdobju dela v raznih začasnih službah se je leta 1849 zaposlil pri novo ustanovljenem Državnem geološkem zavodu na Dunaju kot terenski geolog. Leta 1867 je odšel z Dunaja v Idrijo, kjer je bil nadzornik tamkajšnjega rudnika živega srebra. Umrl je 22. aprila 1833 in je pokopam v Idriji.

Njegovo najstarejše delo s slovenskega ozemlja je poročilo iz leta 1852 o novem bakrovem najdišču v Hobovški grapi pri Stari Oselici nad Škofjo Loko. Leta 1853 je prvič poročal o nekaterih izsledkih v okolici Idrije in iz jame ter kot prvi s fosilnimi ostanki dokazoval nekatere stratigrafske člene. Ukvarjal se je tudi z določevanjem okamnin, zato ga imamo tudi za prvega slovenskega paleontologa. Rezultati obsežnega dela ki ga je Lipold opravil v 17 letih, so predstavljeni na geoloških kartah nekdanje Avstro-Ogrske in v več kot 150 razpravah in člankih.

Leta 1867 je prevzel vodstvo idrijskega rudnika, kjer se je takoj lotil podrobnega kartiranja jame in okolice rudnika. Po njegovem mnenju je namreč znanje geologije od leta 1856, ko je že podrobneje spoznal idrijski rudnik, močno napredovalo in so bili zato nujni popravki in dopolnitve geološke karte idrijske okolice. Zaradi zapletenih geoloških razmer in pomanjkanja časa za terensko delo je bila nova geološka karta končana šele leta 1872. Naslednje leto je bila nova karta idrijske okolice skupaj z geološkimi profili in primerki rude, kamnin in fosilov predstavljena na svetovni razstavi na Dunaju. V tem obdobju je veliko prispeval tudi k nastanku pedološke karte Kranjske in knjige Zemljiščine razmere Kranjske. Ob 300-letnici idrijskega rudnika leta 1881 je izšla jubilejna publikacija Živosrebrni rudnik v Idriji na Kranjskem. Lipold je zanjo napisal uvodni del ter prispevke o rudišču, o produkciji rudnika, delavskih razmerah v rudniku in vplivu rudnika na razvoj kraja.