Maks Samec (1881-1964)

Maks Samec, slovenski kemik, biokemik, meteorolog in pedagog, se je rodil leta 1881 v Kamniku, kjer je bil njegov oče, prav tako Maks, župan, sicer pa zdravnik z zanimanjem za naravoslovje. Doktoriral je leta 1904 iz kemije na Filozofski fakulteti dunajske univerze.  Že v letu 1903 je začel raziskovati svetlobno intenziteto in absorpcijo pri profesorju Arthurju Bersonu (dvakratnemu svetovnemu rekorderju v višinskih poletih z baloni). Ko je bil v letih 1904 in 1905 zaposlen kot asistent pri Centralnem zavodu za meteorologijo na Dunaju, je tudi sam začel letati z balonom in je tako eden prvih Slovencev, ki so letali z balonom v znanstvene namene. Nato je na dunajskih srednjih šolah poučeval naravoslovne predmete ter deloval kot meteorolog. Z meteorologijo in letalstvom se je ukvarjal tudi med prvo svetovno vojno, in sicer kot vodja vojaške letalske postaje na Dunaju.

Leta 1919 je na novo ustanovljeni univerzi v Ljubljani postal prvi redni profesor kemije. Pred drugo svetovno vojno je bil večkrat dekan Tehniške fakultete ter v letih 1935–1937 rektor univerze. Do leta 1946 je sodeloval pri vzgoji več kot 250 inženirjev in 23 doktorjev znanosti. Samec je pri delu povezoval visokošolsko izobraževanje z raziskovanjem. Organiziral je raziskovalne laboratorije, po letu 1945 pa odločilno pripomogel k ustanovitvi Kemijskega inštituta v Ljubljani, ki ga je vodil do upokojitve leta 1959.

Ukvarjal se je z raziskavami ogljikovih hidratov, predvsem škroba in celuloze, v zadnjih letih pa preučeval kosanje slovenskih vrst lignita in rjavega premoga ter razvil polindustrijski postopek, ki pa zaradi cenejšega uvoza energetskih surovin ni bil vpeljan za uporabo v industriji.

Dr. Maks Samec je znan po raziskavah zgradbe škroba, v katere je vpeljal nove postopke koloidne kemije, zlasti elektrodializo. Bil je prvi, ki je ločil škrob na dve glavni sestavini – amilozo in amilopektin. Njegova raziskovalna metoda se je med znanstveniki uveljavila kot tako imenovana Samčeva šola. Vabili so ga v tujino, vendar je ostal v domovini. Je utemeljitelj sodobne slovenske kemijske znanosti in visokošolskega kemijskega izobraževanja.