Adinvest Facebook Social widget area

16. maja 1994 je bilo zaključeno podpisovanje ustanovitvenega akta Slovenske znanstvene fundacije (SZF), 25. maja 1994, pa je prvič zasedala Skupščina ustanoviteljev SZF, kmalu preimenovana v Svet ustanove SZF. V spomin na te pomembne dogodke za SZF, je ustanova razglasila mesec maj za mesec znanosti.

Glavno dogajanje v maju je usmerjeno v ozaveščanje državljanov o razvojni vlogi znanosti v slovenski in evropski družbi ter v spodbujanje državljanov za filantropno delovanje v smeri za več znanosti na Slovenskem.

Mesec znanosti bo potekal med 9. majem in 9. junijem 2018.