Letna konferenca EUSEA (29. in 30. maj 2017)

 

euseaV Leuvenu v Belgiji je potekala letna konferenca Evropskega združenja organizatorjev znanstvenih dogodkov (European science events association, EUSEA), katerega soustanoviteljica je Slovenska znanstvena fundacija. V njenem imenu se je konference udeležil direktor dr. Edvard Kobal in navezal stike z udeleženci iz več evropskih držav.