Krog soustanoviteljev

 

S SZF so najtesneje povezani njeni soustanovitelji, tako zgodovinski (maj 1994), kakor naknadni. Vsi soustanovitelji imajo pravico do članstva v Svetu ustanove, potegujejo pa se tudi za članstvo v Znanstvenem svetu ter imajo pravico do predlaganja članov uprave in direktorja ustanove.

Soustanovitelji SZF so:

 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem, Koper
 • Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Mercator, d.d., Ljubljana
 • Petrol, d.d., Ljubljana
 • Lek, d.d., Ljubljana (član skupine Sandoz)
 • BTC, d.d., Ljubljana
 • Kolinska, d.d., Ljubljana (sedaj Droga-Kolinska, d.d., Ljubljana)
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • Gorenje, d.d., Velenje
 • Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
 • SKB Banka, d.d., Ljubljana
 • Javni zavod RTV Slovenija, Ljubljana
 • Delo, d.d., Ljubljana
 • Gospodarski vestnik, d.d., Ljubljana (zastopa ga časnik Finance, d.o.o., Ljubljana)
 • Dr. Toshihiko Tsukamoto, Japonska (zastopa ga prof. dr. Andrej Bekeš)
 • Zavod za odprto družbo- Slovenija (prenehal delovati)
 • Vlada Republike Slovenije