Konstituiral se je nov upravni odbor Sklada Pro Natura pri SZF

zemlja3

Na zasedanju obeh soustanoviteljev in sodelavcev Sklada Pro Natura v prostorih SZF se je 6. julija 2017 konstituiral nov upravni odbor sklada v sestavi: prof. dr. Aleksandra Kornhauser in njen pooblaščenec dr. Aleš Musar, prof. dr. Peter Tancig in dr. Edvard Kobal. Imenovanje novega upravnega odbora je bilo potrebno zaradi prenosa upravljanja in poslovodenja s skladom iz Zvezne republike Nemčije v Republiko Slovenijo in sicer pod okriljem SZF.

Upravni odbor je pooblastil direktorja SZF, dr. Edvarda Kobala, da pripravi osnutke aktov o mehanizmih in izvajanjih poslanstva ter pravilnika o dodeljevanju nagrad sklada.