Priznanja "Prometej znanost za odličnost v komuniciranju"

Slovenska znanstvena fundacija podeljuje priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« od leta 2003 dalje. Priznanje je najvišje in edino dosedaj vpeljano za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi, še zlasti s splošno (generalno) javnostjo.

Priznanja se podeljujejo posameznikom, ki promovirajo znanost skozi različne medije, na različne načine in različnim populacijam, kot so:

 • organizacija dogodkov in prireditev
 • objavljenih poljudnoznanstvenih sestavkov v revijah in časopisih
 • spletnega komuniciranja znanosti
 • uredniških aktivnosti
 • samostojnih poljudnoznanstvenih ali strokovnih publikacij,
 • filmov (DVD),
 • razstav na izbrane teme, ki so zanimive za širši krog ljudi.

 

Seznam prejemnikov priznanj prejšnjih let se nahaja tukaj.

 
Priznanje "Komunikator-ica znanost leta ..."

Slovenska znanstvena fundacija podeljuje častni naslov »Komunikator (komunikatorica) znanosti za leto…« od leta 2013 dalje. Častni naslov prejme posameznik oz. posameznica, ki se je odlikovala v letu 2015 v komuniciranju znanosti z določeno javnostjo, ki sestavlja slovensko družbo (splošna, strokovna, politična…) in to v katerikoli obliki (publikacija, članek, radijska ali televizijska oddaja, spletna stran, portal, razstava, film…).

Slavljenec prejme poleg listine tudi umetniško delo ter izbrano knjigo z njegovega strokovnega področja. Ob podelitvi ima prejemnik priznanja predavanje na izbrano temo v trajanju do 30 minut. K oblikovanju tega dogodka lahko povabi tudi goste iz Slovenije oz. drugih držav. V nekaj nadaljnjih mesecih pa tudi izvede predavanje na organizaciji, kjer je zaposlen.

 

Dosedanji prejemniki priznanj:

2016

 • prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta) 

2015

 • dr. Samo Kreft, Univerza v Ljubljani

2014

 • dr. Ana Vovk Korže, Univerza v Mariboru (Filozofska fakulteta)

2013

 • dr. Gorazd Planinšič, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za matematiko in fiziko)